Innehåll som inte har avpublicerats från förhandsgranskning efter borttagning på författare

Beskrivning description

Miljö

Adobe Experience Manager (AEM)

Problem/symtom

Om en sida, som tidigare har publicerats både till förhandsgranskning och utgivare, tas bort från författaren utan att först inaktiveras från förhandsgranskningen, tas den bara bort från utgivaren och inte från förhandsvisningen.

Steg som ska återskapas

  1. Skapa en sida i Författare.
  2. Publicera sidan till både förhandsgranskning och utgivare eller endast vid förhandsgranskning.
  3. Ta sedan bort sidan från författaren utan att först inaktivera sidan från förhandsgranskningen.
  4. Observera att sidan fortfarande finns i förhandsgranskningen.

Upplösning resolution

Detta är en känd produktbegränsning. Om en sida som tidigare har publicerats för förhandsgranskning sedan tas bort utan att först inaktivera den från förhandsgranskningen tas den inte bort från förhandsgranskningen.

För att undvika den här situationen måste du avpublicera innehållet från utgivaren innan du tar bort det från författaren.

Detta spåras under den interna Jira-begäran - SITES-8226.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f