Miniatyrbilden är svart när mp4-videomaterialet överförs

Beskrivning description

Miljö

Adobe Experience Manager

Problem/symtom

När du har överfört MP4-filer är de genererade miniatyrbilderna svarta.

Upplösning resolution

Miniatyrbilden för en video motsvarar vanligtvis den ursprungliga bildrutan. I de fall där den första bildrutan till övervägande delen är svart kan det resultera i att miniatyrbilden representerar en återgivning av videon som är helt svart.

En begäran om funktionsförbättring har initierats i AEM-CS för att förbättra standardprocessen för val av videominiatyrbilder.

Målet är att undvika att markera svarta bildrutor som miniatyrbilder och i stället välja mer lämpliga bildrutor som bättre motsvarar videoinnehållet.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f