Frånvaro av produktionsinstansen i New Relic

Beskrivning description

Miljö

Experience Manager

Problem/symtom

Produktionsinstansen visas inte i programövervakningstjänsten New Relic.

Upplösning resolution

För att produktionsmiljön ska kunna se ut i New Relic måste en produktionsprocess slutföras.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f