Manuell kopia av databasögonblicksbild

Beskrivning description

Miljö

  • Adobe Campaign Classic
  • Adobe Campaign Standard

Problem/symtom

Går det att skapa en kopia av databasen och hålla den tillgänglig så länge som det behövs?

Upplösning resolution

Dagliga ögonblicksbilder tas automatiskt för alla Campaign-instanser och varje ögonblicksbild är tillgänglig i 14 dagar. När de tagits bort kan de inte återställas av dig.

Om du vill behålla en kopia av databasen under en längre period kan du kontakta support. TechOps tar då en manuell ögonblicksbild av DB. Dessa ögonblicksbilder är tillgängliga i oändlighet och kan tas bort manuellt vid behov.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f