Administratörsanvändare har inte informerats om fel i OTB-arbetsflödetReplicateStagingData

Beskrivning description

Miljö

Adobe Campaign Classic v8

Problem/symtom

Som administratör meddelas du inte om det finns fel i OOTB ffdaReplicateStagingData arbetsflöde.

Upplösning resolution

Följ de här stegen för att lösa problemet:

  1. Öppna Egenskaper arbetsflödets fönster ffdaReplicateStagingData.
  2. I Allmänt skapar du en arbetsledare.
  3. I Körning flik, under Felhantering, ange Om fel uppstår  fält till Skjut upp processen.
  4. Spara arbetsflödet.

Om ett fel uppstår i arbetsflödet bör nu den tillsynsmyndighet som du har konfigurerat få ett e-postmeddelande om det.

Orsak

Detta OOTB-arbetsflöde har inte någon övervakare konfigurerad som standard. Dessutom finns meddelandet *Vid fel *fältet är inställt på Ignorera  på nivån för arbetsflödesegenskaper.

recommendation-more-help
3d58f420-19b5-47a0-a122-5c9dab55ec7f