Introduktion till Headless Forms

Headless Adaptive Forms är en lösning för att skapa och hantera headless-webbformulär på Adobe Experience Manager-plattformen. Med den här funktionen kan organisationer skapa, publicera och hantera interaktiva formulär som kan öppnas och interagera med via API:er, i stället för via ett traditionellt grafiskt användargränssnitt.

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186