Adobe Developers Live Headless Breakout 2 - november 2023

I den här informativa sessionen från Adobe Developers Live delar Gabriel Walt och Alex Tondo insikter om hur Adobe.com använder den universella redigeraren i Adobe Experience Manager för att förbättra sin innehållsstrategi. Den 6 november 2023 behandlar de WYSIWYG-redigerarens möjligheter att effektivisera innehållsleveransprocesserna och dess roll när det gäller att förenkla framtagningen av innehåll. Denna session är perfekt för dem som vill förstå hur de effektivt ska använda innehållsverktygen i AEM för dynamiska och engagerande digitala upplevelser.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186