Automatisera arbetsflöden för innehåll med App Builder

App Builder erbjuder ett enhetligt ramverk för utbyggbarhet från tredje part för att integrera och skapa anpassade upplevelser som utökar Adobe Experience Manager. Med detta kompletta ramverk för utbyggbarhet, som bygger på Adobe infrastruktur, kan utvecklare skapa anpassade mikrotjänster, utöka och integrera Adobe Experience Manager över Adobe och resten av IT-stacken.

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186