Utveckla en bra redigeringsmiljö med Microsoft 365/Google Workspace

Utveckla en bra redigeringsmiljö med Microsoft 365/Google Workspace

En viktig aspekt i varje projekt är innehållsdokumentens struktur. Man bör kunna navigera i dokumenten intuitivt utan problem. Vi kommer att ge riktlinjer och tips om hur du kan strukturera dina innehållsdokument. När man strukturerar ett dokument för Experience Manager är det viktigt att författare som kommer att bidra med innehåll gör det enkelt och intuitivt. Den här sessionen förklarar hur man strukturerar innehållsdokument i ett innehållsbaserat första tillvägagångssätt, där författare styr innehållsstrukturen. Vi kommer att förklara bästa praxis, hur och när avsnitt och block ska användas och visa vanliga fallgropar för att undvika. → Fortsätt konversationen på: https://adobe.ly/40YBTnO

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186