AEM Rockstar Headless

Våra presentatörer kommer att"tävla" om Adobe Experience Manager Rock Star 2022 genom att presentera en lösning på ett förutbestämt problemmeddelande som var och en måste lösa. Publiken får möjlighet att ställa frågor och rösta på nästa Rock Star!

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186