Lägg in kontext och Headless-redigering i Next.JS-appen

Next.js ger en enastående utvecklarupplevelse när det gäller att skapa React-appar som är klara för produktion, särskilt med hybridstatisk återgivning och serveråtergivning. Det är ett perfekt leveranssätt för webbplatser som drivs av Adobe Experience Manager.

Under den här sessionen ska vi visa dig hur du:

  • Starta snabbt en ny Next.js-app som arbetar med Adobe Experience Manager-innehåll
  • Använd React Editable SDK för att aktivera kontextredigering
  • Hämta innehåll från Adobe Experience Manager headless CMS och rendera i appen Next.js
recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186