Forms som fungerar - Utnyttja klientbibliotek och Headless Forms

Adobe Experience Manager Forms har släppt många spännande nya funktioner på Cloud Servicen. För formulärutvecklare finns det ibland behov av att utnyttja anpassade skript och JavaScript-bibliotek från tredje part för att förbättra användarupplevelsen i Adobe Experience Manager Forms.

Under den här sessionen ska vi visa hur du använder klientbibliotek och tar ut skriptfunktionerna från formulärförfattare så att de enkelt kan välja funktioner som behövs för att utföra avancerade beräkningar, datumhantering och anpassade modala fönster.

Vi kommer också att visa upp våra senaste innovationer med Headless Adaptive Forms, där du kan skapa ett formulär en gång och använda det i flera kanaler, inklusive webben, SPA app med hjälp av reaktion och anpassa den responsiva appen.

Våra produktexperter visar hur man använder samma formulär för datainhämtning i interaktiva kanaler som WhatsApp, så att ni kan få formulär att fungera exakt som ni vill.

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186