Omforma, anpassa och optimera bilder via webbadresser

Bilder kan ta över 60 % av den totala bandbredden i era digitala upplevelser, och för medierika, bildrika upplevelser kan den vara upp till 85 %. För att skapa bättre upplevelser för användarna är det viktigt att optimera de bilder som hanteras. Läs om hur Adobe Experience Manager Dynamic Media kan ge en bättre användarupplevelse och förbättrad konverteringsgrad genom sin branschledande funktion för Smart Imaging och en mängd andra dynamiska bildbehandlingsfunktioner. Den här sessionen kommer att hjälpa teknikerna att förstå de bästa sätten att använda Dynamic Media URL:er och modifierare, ungefär en enda butik, utan att de behöver göra bildoptimeringen med hjälp av testversioner och fel.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186