Skapa snabbt webbplatser

Adobe Experience Manager introducerar nya innovativa sätt att skapa en webbplats. Istället för att börja med Adobe Experience Manager Project Archetype kan vi nu börja med en lämplig webbplatsmall för ditt projekt. Under den här sessionen presenterar vi den nya kompletta processen för att skapa webbplatser som bygger på en webbplatsmall. Du får se hur (1) frontendutvecklare arbetar med förhandsgranskning i realtid av de förändringar som distribueras via molnhanterarens pipeline, och (2) team som definierar mallar kan arbeta sida vid sida med yrkesverksamma innan de publiceras.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186