Så här importerar och bearbetar du material till Experience Manager Assets as a Cloud Service

Vi har flera sätt för kunder att få in resurser i Adobe Experience Manager och bearbeta dem en gång i Adobe Experience Manager Assets. Hur väljer kunderna rätt metod för sitt användningsfall? Hur kan de utnyttja plattformens import- och bearbetningsfunktioner för att maximera värdet av sina investeringar och minska sin tid till värde? Läs om de nya funktionerna i Adobe Experience Manager Assets Cloud Service.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186