Experience Manager Assets-export med Adobe I/O

Denna session handlar om en översikt över serverlösa Adobe I/O-plattformar från Events, Actions till App Builder, även från AEMaaCS-perspektiv, och hur Adobe I/O kan implementera användningsexempel som att exportera resurser från Adobe Experience Manager till externa molnlagringssystem (Azure) eller tredjepartssystem (Marketo) i realtid (synkronisering) eller batchläge (asynkront).

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186