Avancerade nätverk med Adobe Experience Manager as a Cloud Service

Molnmigrering kan vara en utmaning när andra tjänster finns lokalt eller på olika platser. Vi har byggt lösningar för att förse kunderna med sin egen dedikerade infrastruktur, som dedikerade IP-adresser eller VPN-anslutning, som möjliggör en gradvis övergång till Adobe Experience Manager as a Cloud Service och snabbar upp kundresan till molnet.

Vi visar hur du begär en dedikerad IP-anslutning eller en VPN-anslutning och förklarar vilka alternativ som är tillgängliga för kunderna.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186