Digital registrering med Experience Manager Forms i molnet

Det här seminariet handlar om Forms resa från lokalt till molnet. Det kommer också att omfatta möjligheten att använda digitala registreringar via demos.

Fortsätt konversationen i Experience League Communities.

Klicka här för sessionsbilderna.

recommendation-more-help
3c5a5de1-aef4-4536-8764-ec20371a5186