Att fastställa en effektiv Audience Activation-strategi

Denna session täcker

  • Betydelsen av en datahanteringsstrategi
  • Adobe Audience Manager Översikt och funktioner
  • Adobe Audience Manager Användningsexempel
  • Åtgärdsplan för upprättande av en datahanteringsstrategi
recommendation-more-help
abac5052-c195-43a0-840d-39eac28f4780