Skapa zoommål för guidad zoomning creating-zoom-targets-for-guided-zoom

Zoommål vägleder tittarna till vissa delar av en bild. Förutom att zooma fritt kan visningsprogrammen välja en zoommålminiatyrbild och zooma till den del av bilden som du vill att de ska fokusera på. Zoommål ger dig möjlighet att markera de attraktiva eller intressanta delarna i en bild.

Skapa zoommål för guidad zoomning

Om zoomningsmål about-zoom-targets

Den maximala zoomprocenten för zoommål är 100 procent. Den minsta zoomprocenten varierar beroende på en kombination av visningsprogrammets storlek och bildstorleken, vilket visas i följande tabell:

Bildstorlek
Storlek på visningsprogram
Zoomningsprocent
Stor
Mindre
Mindre minimum
Liten
Större
Större minimum

Du kan ändra storleken på Zoomvisningsprogrammet så att den matchar storleken som används på webbsidan. Om du vill ändra inställningen permanent kan du ändra visningsprogrammets storlek på installationsskärmen (om du är administratör). Se Konfigurera förinställningar för Zoomvisningsprogram.

Skapa och redigera zoommål creating-and-editing-zoom-targets

Skapa och redigera zoommål på skärmen för zoommålredigeraren. Om du vill öppna den här skärmen markerar du en bild och gör något av följande:

 • Markera överrullningen Edit och välj Zoommål.
 • Visa bilden i Detail View väljer Zoom Targets.

På skärmen Zoom Target Editor väljer du Select Target om du vill markera ett mål innan du ändrar dess storlek eller position. Om du vill skapa ett zoommål på bilden väljer du Add Targets (rektangel). På sidan Zoom Target Editor finns även verktyg för att ta bort, kopiera och namnge zoommål.

Skapa ett zoommål creating-a-zoom-target

Om du vill skapa ett zoommål öppnar du sidan för zoommålredigeraren och gör följande:

 1. Välj Add Targets (rektangel) flyttar du pekaren över bilden och väljer var du vill att zoommålet ska vara.

  En miniatyrbild av zoommålet visas på panelen till höger på skärmen.

 2. Välj Select Target (pil) och sedan välja det zoommål som du skapade och justera målets storlek och position.

  • Ändra storlek - Flytta pekaren över ett hörn av zoommålet och dra för att förstora eller förminska målet.

  • Position - Flytta pekaren över zoommålet och dra den till en annan plats.

 3. Ange ett namn för zoommålet i rutan Namn.

  note note
  NOTE
  Det du anger i rutan Namn är mer än ett namn. När användare flyttar pekaren över zoommålet ser de vad du anger i rutan Namn. Ange en kort beskrivning av zoommålet i rutan Namn så att användarna vet vad de kan zooma i.
 4. Du kan också ange användardata i fältet Användardata. Det här fältet är till för webbdesigners som vill lägga till information till zoommålet.

 5. Välj Save.

  Koordinaterna och zoomnivån för zoommålet sparas. En miniatyrbild av zoommålet med det namn du angav visas till höger på skärmen.

NOTE
Om du vill se hur dina zoommål ser ut i ett zoomvisningsprogram väljer du Preview på skärmen för zoommålredigeraren och välj ett zoomvisningsprogram på förhandsgranskningsskärmen. Mer information om den här skärmen finns på Förhandsvisa bilder med olika zoomningsvisningsprogram.

Redigera zoommål editing-zoom-targets

Om du vill redigera zoommål använder du följande tekniker på sidan för redigering av zoommål:

 • Flytta - Välj mål med knappen Välj mål (pilen). Dra sedan målet till en annan plats.

 • Ändra storlek - Välj mål med knappen Välj mål (pilen). Om du vill förstora eller förminska målet flyttar du pekaren över ett hörn av zoommålet och drar.

 • Ta bort - Välj målets miniatyrbild till höger på skärmen. Välj sedan Delete Target.

 • Byter namn - Välj målets miniatyrbild till höger på skärmen. Ange sedan ett namn i dialogrutan Name textfält och markera Save.

Kopiera zoommål copying-zoom-targets

Du kan kopiera zoommål från en bild till en annan. Kopiera mål när två bilder har liknande innehåll och deras zoommål finns på samma platser. Så här kopierar du zoommål till en annan bild:

 1. Öppna bilden med de zoommål som du vill kopiera i zoommålredigeraren.
 2. Välj Copy Targets To.
 3. I dialogrutan Välj bilder markerar du en bild och väljer Select.
recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26