Förhandsgranska en resurs previewing-an-asset

Du kan använda Förhandsgranska för att se hur en digital resurs ser ut när den visas av en kund. I förhandsvisningen används det standardvisningsprogram som är tilldelat resursen. Standardvisningsprogram är konfigurerade i programinställningarna.

Se Konfigurera standardvisningsprogram.

Om du förhandsgranskar en mallresurs med parameterlager kan du ändra parametrar eller ändra bildförinställningen. Eftersom ändringarna infogas kan du visa resultatet direkt från samma förhandsgranskningsfönster.

Se även Exempel på referensbibliotek för Adobe-visningsprogram.

Så här förhandsgranskar du en resurs:

 1. Gå till resursmappen som innehåller resursen som du vill förhandsgranska i panelen Resursbibliotek på vänster sida.

 2. Gör något av följande:

  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du Grid View.
  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du List View.
  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du Detail View.
 3. Beroende på vilken vy du använder gör du något av följande:

  • I fönstret Resurser i stödrastervyn eller listvyn väljer du en enskild resurs och väljer sedan Preview nära miniatyrbilden.
  • I verktygsfältet ovanför fönstret Resurser i stödrastervyn, listvyn eller detaljvyn väljer du Preview.

Förhandsgranska en resurs baserat på visningsprogrammets plattformstyp previewing-an-asset-based-on-viewer-platform-type

Du kan använda visningsprogramlistan för att förhandsvisa hur en resurs visas på en viss typ av visningsprogramplattform, till exempel HTML5. Beroende på resurstypen och det tillhörande visningsprogram som du har valt att förhandsgranska, är inte alla plattformar tillgängliga i visningsprogramlistan.

Du kan också använda visningsprogramlistan för att kopiera en visningsprogramURL eller visa och kopiera visningsprogramkoden för inbäddning på dina webbsidor.

För en viss visningsprogramplattform kan du i visningsprogramlistefönstret se vilka enheter, som surfplattor och smarttelefoner, som ett visningsprogram är tillgängligt för.

Så här förhandsgranskar du en resurs baserat på visningsprogrammets plattformstyp:

 1. Gå till resursmappen som innehåller resursen som du vill förhandsgranska i panelen Resursbibliotek på vänster sida.

 2. Gör något av följande:

  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du Grid View. I fönstret Resurser väljer du en enskild resurs och går sedan till under miniatyrbilden Preview > Viewer List.
  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du List View. I fönstret Resurser väljer du en enskild resurs och går sedan till höger om miniatyrbilden till Preview > Viewer List.
  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du Detail View. På samma verktygsfält går du till Preview > Viewer List.
 3. (Valfritt) Markera kolumnrubriken i fönstret Visningsprogramlista Name eller Platform type om du vill sortera kolumnen i stigande eller fallande ordning.

 4. I fönstret Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Preview om du vill se hur resursen visas för ett valt visningsprogram och en viss plattformstyp.

  Stäng den förhandsgranskning som visas.

 5. (Valfritt) I listrutan URL-kodning för att kopiera URL-generering i visningsprogramlistan längst ned väljer du den URL-kodning som ska användas för resursens URL när den kopieras.

 6. (Valfritt) Gör något av följande:

  • I fönstret Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Copy URL för ett valt visningsprogram och plattformstyp.

   När du väljer Copy URL, kopieras den associerade URL:en automatiskt till Urklipp.

  • I fönstret Visningsprogramlista, under kolumnen Åtgärder i tabellen, väljer du Embed Code.

   När du väljer Embed Code ​öppnas fönstret Bädda in kod där du kan granska visningsprogramkoden. Det är inte tillåtet att redigera koden i fönstret. Du kan också kopiera koden till Urklipp så att du kan klistra in den på dina webbsidor.

   Stäng den förhandsgranskning som visas.

 7. I det nedre högra hörnet av fönstret Visningsprogramlista väljer du Close för att gå tillbaka till skärmen Resurser.

Förhandsvisa en bildresurs baserat på dess bildförinställning previewing-an-image-asset-based-on-its-image-preset

Du kan förhandsgranska en bildresurs baserat på bildförinställningen för att ta reda på hur bilden ser ut när den levereras dynamiskt till din webbplats eller ditt program i olika storlekar.

En bildförinställning är en samling fördefinierade inställningar som ändrar storlek, bildkvalitet, format, upplösning och andra aspekter av en bilds utseende när den exporteras.

Se Konfigurera bildförinställningar.

Se Skapa och aktivera bildförinställningar.

Så här förhandsvisar du en bildresurs baserat på dess bildförinställning:

 1. Gå till resursmappen som innehåller den bildresurs som du vill förhandsgranska i panelen Resursbibliotek på vänster sida.

 2. Gör något av följande:

  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du Grid View. I fönstret Resurser väljer du en enda bildresurs och går sedan till under miniatyrbilden Preview > Image Preset List.
  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du List View. I fönstret Resurser väljer du en enda bildresurs och går sedan till höger om miniatyrbilden till Preview > Image Preset List.
  • Ovanför fönstret Resurser, till höger om verktygsfältet, väljer du Detail View. På samma verktygsfält går du till Preview > Image Preset List.
 3. I fönstret Bildförinställningslista i tabellen markerar du namnet på en förinställningstyp vars bildresurs du vill förhandsgranska infogat i den högra rutan.

 4. (Valfritt) I fönstret Bildförinställningslista i dialogrutan URL Encoding for Copy URL Generation nedrullningsbar lista längst ned väljer du den URL-kodning som ska användas på bildresursens URL när den kopieras.

 5. (Valfritt) I fönstret Bildförinställningslista i det övre högra hörnet av förhandsgranskningsfönstret väljer du Copy URL för den valda förinställningstypen.

  När du väljer Copy URL, kopieras den associerade URL:en automatiskt till Urklipp.

 6. I det nedre högra hörnet av fönstret Bildförinställningslista väljer du Close för att gå tillbaka till skärmen Resurser.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26