Grundläggande om inställningar setup-basics

Använd sidan Adobe Dynamic Media Classic Setup för att ange dina personliga inställningar. Om du är administratör konfigurerar du företagsinställningarna. Om du vill öppna en inställningssida väljer du Setup.

Vilka inställningar som är tillgängliga på den här sidan beror på din status som användare eller administratör:

  • Användare kan bara komma åt Personal Setup och räkenskaperna för de bolag de är medlemmar i; de får inte utföra några administrativa uppgifter.
  • Administratörer har åtkomst Personal Setup och visa och administrera sina egna företagskonton. De kan också utföra alla programkonfigurationsfunktioner och alla administrationsfunktioner, inklusive lägga till administratörer och användare.

Administratörer kan också konfigurera förinställningar för bilder och visningsprogram i dialogrutan Setup sida:

  • Bildförinställningar: Bildförinställningar är sparade format för visning av primära bilder i olika storlekar och format.

  • Förinställningar för visningsprogram: Visningsförinställningarna bestämmer hur du ser dina multimedia när du ser dem i ett visningsprogram.

recommendation-more-help
ba789e76-bace-4e0e-bd26-52691fb2cb26