Översikt över Framkalla

Utveckla programvara som är integrerad med Acrobat och Adobe Reader med hjälp av JavaScript, plugin-program eller IAC.

ACROBAT SDK

Inställningen ACROBAT SDK är en uppsättning verktyg som hjälper dig att utveckla program som samverkar med Acrobat teknik.

Adobe Acrobat Services API:er

Adobe PDF Services API
API för Adobe PDF Extract
Adobe-dokumentgenererings-API
Adobe PDF Embed API
Självstudiekurser om Adobe Acrobat-tjänster

recommendation-more-help
b1fdbcf6-5f91-48b1-9f38-01388e7598b4