Viktiga produktuppdateringar för Acrobat DC för ETLA-kunder

Adobe Sign Individual (kallas även Adobe Sign Pro) kommer att avetableras från alla Acrobat DC-berättiganden som ingår i ETLA (Enterprise Term License Agreement) som erbjuds först från och med augusti 2020 och kommer att fortsätta till och med den 20 november 2020. Adobe Sign Individual tillhandahåller inte funktioner i företagsklass och bör ersättas med Adobe Sign Enterprise för företagskunder. Detta omfattar Acrobat DC som licensieras som en fristående app och Acrobat DC som licensieras som en del av Creative Cloud for enterprise - Alla program.

Tillgång till Adobe Sign Individual finns i Acrobat via Adobe Sign verktyget eller Fill & Sign verktyg (Begär signaturer).

Adobe Sign Individual åtkomst i Acrobat DC

Om du inte har uppdaterat Acrobat DC till den senaste versionen kan verktyget vara märkt Send for Signature.

Varför avetablerar vi detta?

I oktober 2018 släppte vi en helt ny Acrobat DC. Den senaste versionen innehåller nya verktyg och funktioner som gör att du kan arbeta med PDF på mobila enheter, webben och datorn, plus helt nya samarbetsverktyg. Om du prenumererar på Acrobat DC bör du redan ha tillgång till de här fantastiska funktionerna. En annan stor uppdatering som vi släppte gällde vår lösning för elektroniska signaturer, Adobe Sign.

Före oktober 2018-versionen har Acrobat DC-användare kunnat skicka dokument för e-signering med verktyg i Acrobat som är märkta "Fill & Sign" (eller "Adobe Sign" eller "Send for Signature") och som tillhandahölls med Adobe Sign Individual berättigande.

Även om det här alternativet är ett bra sätt att hämta e-signaturer håller vi på att avetablera Adobe Sign Individual eftersom den inte ger den företagsfunktionalitet som finns tillgänglig via Adobe Sign Enterprise, till exempel:

 • Möjlighet att centralt hantera användare som har behörighet att skicka avtal eller signera
 • Tillåt administratörer att hantera avtal som skickas och används i hela organisationen
 • Ger detaljerade kontroller för att hantera elektroniska signaturer i hela organisationen

Dessutom har Adobe Sign Enterprise fler funktioner jämfört med vad som var tillgängligt i Adobe Sign Individual Rättigheter, inbegripet men inte begränsat till

 • Administration

  • Enkel inloggning
  • Kontodelegering
 • Integreringar

  • Fördefinierade företagsintegrationer med Dropbox, Salesforce, Workday osv.
  • Adobe Sign är den föredragna e-signaturlösningen i hela Microsoft företagsportfölj, inklusive Office 365, SharePoint, Dynamics, Teams och Flow
 • Anpassning och optimering

  • Förbättrad autentisering av e-signaturer, avancerad ID-baserad verifiering av signeraridentitet, arbetsflödesdesigner, avancerat språkstöd osv.

Adobe Sign är den branschledande globalt erkända lösningen för att hämta juridiskt bindande signaturer. Adobe Sign är byggt från grunden för att uppfylla ditt företags behov av e-signaturer med IT-administratörsvänliga verktyg för att säkerställa att du och dina användare använder e-signaturer som helt överensstämmer med olika regionala bestämmelser och branschbestämmelser om e-signaturer. Besök här om du vill ha mer information om hur du hanterar Sign via Adobe Admin Console.

Kontakta din Adobe-kontakt för att diskutera hur du kan fortsätta att tillhandahålla e-signaturfunktioner för ditt företag via vår bredare plattform för digitala dokument som omfattar Acrobat DC och Adobe Sign Enterprise.

Tillgång till befintliga avtal

Användare kan fortfarande komma åt alla avtal som skickas ut före den här åtgärden via Adobe Document Cloud genom att logga in med sitt Adobe ID på https://documentcloud.adobe.com. Om den här användaren har schemalagts för migrering till Sign Enterprise måste de följa dessa bruksanvisning.

Acrobat DC-upplevelse utan Sign Individual berättigande

Användare som har Adobe Sign Enterprise-berättiganden kan skicka avtal inom Acrobat antingen via Adobe Sign eller Fill & Sign (Begär signaturer).
Användare som inte har Adobe Sign Enterprise-berättiganden kan inte skicka ut nya avtal och får ett felmeddelande. Grafiken nedan visar möjliga resultat.

Felmeddelande i Acrobat DC

Adobe Document Cloud-webbupplevelse utan individuell Sign-behörighet

Användare kan logga in på https://documentcloud.adobe.com/ för att komma åt och hämta alla avtal som har skickats ut innan Adobe Sign Individual-berättigandet inaktiveras.

Felmeddelande för webbupplevelsen i Document Cloud

Mer information finns på följande sidor:

Revisioner 20 maj 2020; originalinlägg - augusti 2019

recommendation-more-help
b1fdbcf6-5f91-48b1-9f38-01388e7598b4