Göra röstsedlar i PDF mer tillgängliga

Röstsedlar från PDF som finns tillgängliga elektroniskt måste vara tillgängliga och användbara för alla väljare. Detta webbseminarium tar upp de viktigaste tillgänglighetsområdena för PDF som behövs för att användare av hjälpmedelstekniker, t.ex. skärmläsare, ska kunna läsa och slutföra sina omröstningar.

Mötet kommer att fokusera på att förbättra tillgängligheten till befintliga elektroniska röstsedlar - för att göra röstsedlar helt tillgängliga och användbara för alla användare kan kräva en mer omfattande process. Vi kommer att ta itu med högprioriterade förändringar som kan göras för att din nuvarande PDF röstsedel kan användas av fler användare, inklusive användare som är blinda eller synskadade och användare som är beroende av ett tangentbord för att visa och interagera med röstsedeln.

Se sessionen Gör PDF mer tillgänglig

Datum: 2020-09-10

recommendation-more-help
b1fdbcf6-5f91-48b1-9f38-01388e7598b4