Identifiera skillnader mellan två PDF

Gör aldrig misstaget att arbeta med fel version av en fil. Identifiera snabbt och korrekt skillnaderna mellan två PDF-filer för att förbättra arbetsflödena för dokumentgranskning.

[Användningsfall]{class="badge informative"}
Ansökningar, säkerheter, faktablad, manualer, policyer, rapporter, inköpsbeställning

[ORGANISATORISK EFFEKT]{class="badge informative"}
Kostnadsbesparingar, organisatorisk effektivitet, tidsbesparingar, kvalitetssäkring

TIP
Den här videon är en del av kursen Arbeta smartare med Acrobat DC och Microsoft 365 som är tillgänglig gratis på Experience League!
NOTE
Endast tillgängligt i Acrobat Pro.
recommendation-more-help
b1fdbcf6-5f91-48b1-9f38-01388e7598b4