Redigera PDF med Acrobat Web

I den här 60 sekunder långa videosjälvstudiekursen får du lära dig hur du gör enkla redigeringar av PDF i text och bilder utan att ens hämta PDF.

TIP
Den här videon ingår i kursen Arbeta smartare med Acrobat DC och Microsoft 365 som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!
recommendation-more-help
b1fdbcf6-5f91-48b1-9f38-01388e7598b4