Schemalägg Customer Journey Analytics-arbetsböcker med Report Builder

Lär dig schemalägga arbetsböcker i Report Builder för Customer Journey Analytics. Med schemaläggningsarbetsböcker kan man automatisera processen att uppdatera Report Builder-arbetsböcker med de senaste data och skicka dem till intressenter enligt ett regelbundet, fördefinierat schema.

recommendation-more-help
a05d7212-fdba-4b70-a337-d5897f329c68