Audience Publishing för Customer Journey Analytics

Lär dig hur du publicerar målgrupper från Customer Journey Analytics till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid för segmentaktivering eller för mer personaliserad resesamordning.

Mer information finns på dokumentation.

recommendation-more-help
a05d7212-fdba-4b70-a337-d5897f329c68