Tillåtelselista ett IP-intervall

Om du vill ansluta till en server via ett klientprogram eller ett API måste du konfigurera en offentlig SSH-nyckel och lägga till den IP-adress som ansluter till SFTP-servern till tillåtelselistan.

Läs mer om hur du kan lägga till ett IP-adressintervall till en tillåtelselista.

recommendation-more-help
37467cc1-101e-43ce-aa86-499b1fb349c1