Adobes uppförandekod

Vårt löfte

I syfte att främja en öppen och välkommen miljö lovar vi som
bidragsgivare och underhållande att göra deltagande i vårt projekt och i vår
community till en upplevelse fri från trakasserier för alla, oavsett ålder, kroppsstorlek,
funktionshinder, etnicitet, könsidentitet och -uttryck, erfarenhetsnivå,
nationalitet, personligt utseende, ras, religion, sexuell identitet och
läggning.

Våra standarder

Exempel på beteenden som bidrar till att skapa en positiv miljö
inkluderar:

 • Använda ett välkomnande och inkluderande språk
 • Respektera olika åsikter och erfarenheter
 • Acceptera konstruktiv kritik
 • Fokusera på vad som är bäst för communityn
 • Visa empati mot andra community-medlemmar

Exempel på oacceptabelt beteende från deltagarnas sida inkluderar:

 • Användningen av sexualiserat språk eller bildspråk och ovälkommen sexuell uppmärksamhet eller
  närmanden
 • Nättrollande, förolämpande/nedsättande kommentarer samt personliga eller politiska angrepp
 • Offentliga eller privata trakasserier
 • Publicera andras personuppgifter, t.ex. en fysisk eller elektronisk
  adress, utan uttryckligt tillstånd
 • Annat beteende som rimligen skulle kunna anses olämpligt i
  professionell miljö

Vårt ansvar

Projektledare ansvarar för att förtydliga standarderna för acceptabelt
beteende och förväntas vidta lämpliga och rättvisa korrigerande åtgärder som
svar på eventuella fall av oacceptabla beteenden.

Projektledare har rätt och ansvar att ta bort, redigera eller
avvisa kommentarer, implementeringar, koder, wiki-redigeringar, utgåvor och andra bidrag
som inte följer denna uppförandekod, eller att tillfälligt eller permanent
avvisa bidragsgivare för andra beteenden som de anser vara olämpliga,
hotfulla, stötande eller skadliga.

Omfång

Denna uppförandekod gäller både inom projektmiljöer och på offentliga platser
när en person representerar projektet eller dess community. Exempel på hur
du representerar ett projekt eller en community inkluderar att använda en officiell e-postadress
för projektet, att publicera via ett officiellt konto för sociala medier eller att agera som utsedd
representant vid ett online- eller offline-evenemang. Projektledarna kan närmare definiera och klargöra
hur ett projekt ska visas.

Verkställande

Fall av missbruk, trakasserier eller på annat sätt oacceptabelt beteende kan
rapporteras genom att kontakta projektgruppen på Grp-opensourceoffice@adobe.com. Alla
klagomål granskas och utreds och resulterar i ett svar som
bedöms vara nödvändigt och lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Projektgruppen är
skyldig att upprätthålla sekretess med avseende på rapportören för en incident.
Ytterligare information om specifika verkställighetsregler kan publiceras separat.

Projektledare som inte följer eller tillämpar uppförandekoden i god
tro kan drabbas av tillfälliga eller permanenta konsekvenser som fastställs av
andra medlemmar i projektets ledarskap.

Tillskrivning

Denna uppförandekod har anpassats från Bidragsgivaröverenskommelsen, version 1.4,
som finns på https://contributor-covenant.org/version/1/4

recommendation-more-help
f0a0e44c-5d56-45af-ac98-47677caca18f