Uppgradera resefaser

Uppgraderingar kräver noggrann hantering, planering och planering. För att du ska förstå uppgraderingsprocessen för Adobe Commerce beskriver vi processen i tre huvudfaser:

recommendation-more-help
83a60e0e-8849-4685-a8cd-c129ecd795ea