Exceptions

The Site-Wide Analysis Tool’s Exceptions sidan visar fel/undantag i webbplatsloggfilen. Undantag är onormala tillstånd som kan ha eller inte har en känd lösning.

Den information som visas på den här sidan innehåller Last Detected (datum/tid i UTC), Exception Detailoch Count (antal förekomster) att undantaget inträffade det datumet.

När ska du använda

Använd Exceptions om du vill se loggfilsfel/undantagsloggar för Adobe Commerce-projekt. De är användbara för felsökning av problem som rör Adobe Commerce bygg- och driftsättningshooks, molntjänster och Adobe Commerce-programmet.

Fördelar

  • Lär dig mer om de undantag som kan förekomma och hur ofta de förekommer på din webbplats.

  • Spåra problem med undantagsloggen och, om det behövs, implementera lämpliga korrigerande åtgärder för att förbättra webbplatsens prestanda.

God praxis

Övervaka Site-Wide Analysis Tool’s Exceptions för att se vilka undantag som inträffar. Mer information finns i Visa och hantera loggar i vår dokumentation för utvecklare.

recommendation-more-help
c2d96e17-5179-455c-ad3a-e1697bb4e8c3