bin/magento (Adobe Commerce lokal)

Version: 2.4.7-p1

Referensen innehåller 141 kommandon som är tillgängliga via bin/magento kommandoradsverktyg.
Den inledande listan genereras automatiskt med bin/magento list på Adobe Commerce.
Använd "Lägg till CLI-kommandon" för att lägga till ett eget CLI-kommando.

NOTE
Du kan ringa bin/magento CLI-kommandon som använder genvägar i stället för det fullständiga kommandonamnet. Du kan till exempel ringa bin/magento setup:upgrade använda bin/magento s:up, bin/magento s:upg. Se genvägssyntax för att förstå hur du använder kortkommandon med valfritt CLI-kommando.
NOTE
Den här referensen genereras från programmets kodbas. Om du vill ändra innehållet kan du uppdatera källkoden för motsvarande kommandoimplementering i kodbas arkivera och skicka in dina ändringar för granskning. Ett annat sätt är att Ge oss feedback (hitta länken i det övre högra hörnet). Information om riktlinjer för bidrag finns i Kodavgifter.

_complete

bin/magento _complete [-s|--shell SHELL] [-i|--input INPUT] [-c|--current CURRENT] [-a|--api-version API-VERSION] [-S|--symfony SYMFONY]

Internt kommando för att ge förslag på komplettering av skalet

--shell, -s

Skaltypen ("bash", "fish", "zsh")

 • Kräver ett värde

--input, -i

En array med indatatoken (t.ex. COMP_WORDS eller argv)

 • Standard: []
 • Kräver ett värde

--current, -c

Indexvärdet för den inmatningsarray där markören finns (t.ex. COMP_CWORD)

 • Kräver ett värde

--api-version, -a

API-versionen av det slutförda skriptet

 • Kräver ett värde

--symfony, -S

inaktuell

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

completion

bin/magento completion [--debug] [--] [<shell>]

Dumpa skriptet för gränssnittets slutförande

The completion command dumps the shell completion script required
to use shell autocompletion (currently, bash, fish, zsh completion are supported).

Static installation
-------------------

Dump the script to a global completion file and restart your shell:

  bin/magento completion | sudo tee /etc/bash_completion.d/magento

Or dump the script to a local file and source it:

  bin/magento completion > completion.sh

  # source the file whenever you use the project
  source completion.sh

  # or add this line at the end of your "~/.bashrc" file:
  source /path/to/completion.sh

Dynamic installation
--------------------

Add this to the end of your shell configuration file (e.g. "~/.bashrc"):

  eval "$(/var/www/html/magento2/bin/magento completion )"

shell

Gränssnittstypen (t.ex. "bash"), värdet för "$SHELL" env var, används om detta inte anges

--debug

Avsluta felsökningsloggen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

help

bin/magento help [--format FORMAT] [--raw] [--] [<command_name>]

Visa hjälp för ett kommando

The help command displays help for a given command:

 bin/magento help list

You can also output the help in other formats by using the --format option:

 bin/magento help --format=xml list

To display the list of available commands, please use the list command.

command_name

Kommandonamnet

 • Standard: help

--format

Utdataformatet (txt, xml, json eller md)

 • Standard: txt
 • Kräver ett värde

--raw

Hjälp för att skriva ut råformat

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

list

bin/magento list [--raw] [--format FORMAT] [--short] [--] [<namespace>]

Listkommandon

The list command lists all commands:

 bin/magento list

You can also display the commands for a specific namespace:

 bin/magento list test

You can also output the information in other formats by using the --format option:

 bin/magento list --format=xml

It's also possible to get raw list of commands (useful for embedding command runner):

 bin/magento list --raw

namespace

Namnutrymmets namn

--raw

Utdata för kommandolista

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--format

Utdataformatet (txt, xml, json eller md)

 • Standard: txt
 • Kräver ett värde

--short

Så här beskriver du inte kommandots argument

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

admin:adobe-ims:disable

bin/magento admin:adobe-ims:disable

Inaktivera Adobe IMS-modul

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

admin:adobe-ims:enable

bin/magento admin:adobe-ims:enable [-o|--organization-id [ORGANIZATION-ID]] [-c|--client-id [CLIENT-ID]] [-s|--client-secret [CLIENT-SECRET]] [-t|--2fa [2FA]]

Aktivera Adobe IMS-modulen.

--organization-id, -o

Ange organisations-ID för Adobe IMS-konfigurationen. Krävs när modulen aktiveras

 • Accepterar ett värde

--client-id, -c

Ange klient-ID för Adobe IMS-konfigurationen. Krävs när modulen aktiveras

 • Accepterar ett värde

--client-secret, -s

Ange klienthemlighet för Adobe IMS-konfigurationen. Krävs när modulen aktiveras

 • Accepterar ett värde

--2fa, -t

Kontrollera om 2FA är aktiverat för Organisation i Adobe Admin Console. Krävs när modulen aktiveras

 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

admin:adobe-ims:info

bin/magento admin:adobe-ims:info

Information om Adobe IMS-modulkonfiguration

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

admin:adobe-ims:status

bin/magento admin:adobe-ims:status

Status för Adobe IMS-modul

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

admin:user:create

bin/magento admin:user:create [--admin-user ADMIN-USER] [--admin-password ADMIN-PASSWORD] [--admin-email ADMIN-EMAIL] [--admin-firstname ADMIN-FIRSTNAME] [--admin-lastname ADMIN-LASTNAME] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Skapar en administratör

--admin-user

(Obligatoriskt) Administratörsanvändare

 • Kräver ett värde

--admin-password

(Obligatoriskt) Administratörslösenord

 • Kräver ett värde

--admin-email

(Obligatoriskt) Administratörens e-postadress

 • Kräver ett värde

--admin-firstname

(Obligatoriskt) Förnamn för administratör

 • Kräver ett värde

--admin-lastname

(Obligatoriskt) Administratörens efternamn

 • Kräver ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

admin:user:unlock

bin/magento admin:user:unlock <username>

Lås upp administratörskonto

This command unlocks an admin account by its username.
To unlock:
   bin/magento admin:user:unlock username

username

Administratörens användarnamn som ska låsas upp

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

app:config:dump

bin/magento app:config:dump [<config-types>...]

Skapa programdump

config-types

Blankstegsavgränsad lista med konfigurationstyper eller utelämna att dumpa alla [scope, system, teman, i18n]

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

app:config:import

bin/magento app:config:import

Importera data från delade konfigurationsfiler till lämplig datalagring

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

app:config:status

bin/magento app:config:status

Kontrollerar om konfigurationsspridning kräver uppdatering

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

braintree:migrate

bin/magento braintree:migrate [--host HOST] [--dbname DBNAME] [--username USERNAME] [--password PASSWORD]

Migrera lagrade kort från en Magento 1-databas

--host

Värdnamn/IP. Porten är valfri

 • Kräver ett värde

--dbname

Databasnamn

 • Kräver ett värde

--username

Användarnamn för databas. Måste ha läsåtkomst

 • Kräver ett värde

--password

Lösenord

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cache:clean

bin/magento cache:clean [--bootstrap BOOTSTRAP] [--] [<types>...]

Rensar cachetyper

types

Blankstegsavgränsad lista med cachetyper eller utelämna att använda för alla cachetyper.

 • Standard: []

 • Array

--bootstrap

lägga till eller åsidosätta parametrar för bootstrap

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cache:disable

bin/magento cache:disable [--bootstrap BOOTSTRAP] [--] [<types>...]

Inaktiverar cachetyp(er)

types

Blankstegsavgränsad lista med cachetyper eller utelämna att använda för alla cachetyper.

 • Standard: []

 • Array

--bootstrap

lägga till eller åsidosätta parametrar för bootstrap

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cache:enable

bin/magento cache:enable [--bootstrap BOOTSTRAP] [--] [<types>...]

Aktiverar cachetyp(er)

types

Blankstegsavgränsad lista med cachetyper eller utelämna att använda för alla cachetyper.

 • Standard: []

 • Array

--bootstrap

lägga till eller åsidosätta parametrar för bootstrap

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cache:flush

bin/magento cache:flush [--bootstrap BOOTSTRAP] [--] [<types>...]

Tömmer cache-lagring som används av cachetyper

types

Blankstegsavgränsad lista med cachetyper eller utelämna att använda för alla cachetyper.

 • Standard: []

 • Array

--bootstrap

lägga till eller åsidosätta parametrar för bootstrap

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cache:status

bin/magento cache:status [--bootstrap BOOTSTRAP]

Kontrollerar cachestatus

--bootstrap

lägga till eller åsidosätta parametrar för bootstrap

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

catalog:images:resize

bin/magento catalog:images:resize [-a|--async] [--skip_hidden_images]

Skapar storleksändrade produktbilder

--async, -a

Ändra storlek på bild i asynkront läge

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--skip_hidden_images

Bearbeta inte bilder som markerats som dolda från produktsidan

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

catalog:product:attributes:cleanup

bin/magento catalog:product:attributes:cleanup

Tar bort oanvända produktattribut.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cms:wysiwyg:restrict

bin/magento cms:wysiwyg:restrict <restrict>

Ange om innehållsvalidering från HTML ska framtvingas eller om en varning ska visas i stället

restrict

y\n

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

config:sensitive:set

bin/magento config:sensitive:set [-i|--interactive] [--scope [SCOPE]] [--scope-code [SCOPE-CODE]] [--] [<path> [<value>]]

Ange känsliga konfigurationsvärden

path

Konfigurationssökväg för exempelvis grupp/avsnitt/fältnamn

value

Konfigurationsvärde

--interactive, -i

Aktivera interaktivt läge för att ställa in alla känsliga variabler

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--scope

Omfång för konfiguration, om den inte anges, använd 'default'

 • Standard: default
 • Accepterar ett värde

--scope-code

Omfångskod för konfiguration, tom sträng som standard

 • Standard: "
 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

config:set

bin/magento config:set [--scope SCOPE] [--scope-code SCOPE-CODE] [-e|--lock-env] [-c|--lock-config] [-l|--lock] [--] <path> <value>

Ändra systemkonfiguration

path

Konfigurationssökväg i formatavsnitt/grupp/fältnamn

 • Obligatoriskt

value

Konfigurationsvärde

 • Obligatoriskt

--scope

Konfigurationsomfång (standard, webbplats eller butik)

 • Standard: default
 • Kräver ett värde

--scope-code

Scope-kod (krävs endast om scope inte är 'default')

 • Kräver ett värde

--lock-env, -e

Lås värde som förhindrar ändringar i Admin (sparas i app/etc/env.php)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--lock-config, -c

Lås och dela värdet med andra installationer, förhindra ändringar i Admin (sparas i app/etc/config.php)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--lock, -l

Inaktuellt använder du alternativet —lock-env i stället.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

config:show

bin/magento config:show [--scope [SCOPE]] [--scope-code [SCOPE-CODE]] [--] [<path>]

Visar konfigurationsvärde för angiven sökväg. Om ingen sökväg anges visas alla sparade värden

path

Konfigurationssökväg, till exempel section_id/group_id/field_id

--scope

Om inget konfigurationsområde anges används standardomfånget

 • Standard: default
 • Accepterar ett värde

--scope-code

Omfångskod (krävs endast om omfånget inte är det default)

 • Standard: "
 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cron:install

bin/magento cron:install [-f|--force] [-d|--non-optional]

Skapar och installerar crontab för aktuell användare

--force, -f

Tvinga installationsaktiviteter

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--non-optional, -d

Installera endast icke-valfria (standard) uppgifter

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cron:remove

bin/magento cron:remove

Tar bort uppgifter från crontab

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

cron:run

bin/magento cron:run [--group GROUP] [--exclude-group [EXCLUDE-GROUP]] [--bootstrap BOOTSTRAP]

Kör jobb enligt schema

--group

Kör endast jobb från angiven grupp

 • Kräver ett värde

--exclude-group

Uteslut jobb från den angivna gruppen

 • Standard: []
 • Accepterar flera värden

--bootstrap

Lägga till eller åsidosätta parametrar för bootstrap

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

customer:hash:upgrade

bin/magento customer:hash:upgrade

Uppgradera kundens hash enligt den senaste algoritmen

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

deploy:mode:set

bin/magento deploy:mode:set [-s|--skip-compilation] [--] <mode>

Ange programläge.

mode

Det programläge som ska anges. Tillgängliga alternativ är "utvecklare" eller "produktion"

 • Obligatoriskt

--skip-compilation, -s

Hoppar över rensning och omgenerering av statiskt innehåll (genererad kod, förbearbetad CSS och resurser i pub/static/)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

deploy:mode:show

bin/magento deploy:mode:show

Visar det aktuella programläget.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:di:info

bin/magento dev:di:info <class>

Anger information om konfigurationen för beroendeinmatning för kommandot.

class

Klassnamn

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:email:newsletter-compatibility-check

bin/magento dev:email:newsletter-compatibility-check

Skannar nyhetsbrevmallar för potentiella kompatibilitetsproblem med variabel användning

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:email:override-compatibility-check

bin/magento dev:email:override-compatibility-check

Söker igenom e-postmallåsidosättningar för eventuella kompatibilitetsproblem med variabel användning

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:profiler:disable

bin/magento dev:profiler:disable

Inaktivera profileraren.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:profiler:enable

bin/magento dev:profiler:enable [<type>]

Aktivera profileraren.

type

Profilerartyp

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:query-log:disable

bin/magento dev:query-log:disable

Inaktivera loggning av databasfrågor

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:query-log:enable

bin/magento dev:query-log:enable [--include-all-queries [INCLUDE-ALL-QUERIES]] [--query-time-threshold [QUERY-TIME-THRESHOLD]] [--include-call-stack [INCLUDE-CALL-STACK]]

Aktivera loggning av databasfrågor

--include-all-queries

Logga alla frågor. [true|false]

 • Standard: true
 • Accepterar ett värde

--query-time-threshold

Frågetidströsklar.

 • Standard: 0.001
 • Accepterar ett värde

--include-call-stack

Inkludera anropsstacken. [true|false]

 • Standard: true
 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:source-theme:deploy

bin/magento dev:source-theme:deploy [--type TYPE] [--locale LOCALE] [--area AREA] [--theme THEME] [--] [<file>...]

Samlar in och publicerar källfiler för temat.

file

Filer som ska förbearbetas (filen ska anges utan filtillägg)

 • Standard: css/styles-mcss/styles-l

 • Array

--type

Typ av källfiler: [mindre]

 • Standard: less
 • Kräver ett värde

--locale

Språk: [sv_SE]

 • Standard: en_US
 • Kräver ett värde

--area

Område: [front|adminhtml]

 • Standard: frontend
 • Kräver ett värde

--theme

Tema: [Leverantör/tema]

 • Standard: Magento/luma
 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:template-hints:disable

bin/magento dev:template-hints:disable

Inaktivera malltips för frontend. En cachetömning kan behövas.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:template-hints:enable

bin/magento dev:template-hints:enable

Aktivera malltips för frontend. En cachetömning kan behövas.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:template-hints:status

bin/magento dev:template-hints:status

Visa status för malltips för förgreningstips.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:tests:run

bin/magento dev:tests:run [-c|--arguments ARGUMENTS] [--] [<type>]

Kör tester

type

Typ av test som ska köras. Tillgängliga typer: all, unit, integration, integration, all, static, static-all, integrity, legacy, default

 • Standard: default

--arguments, -c

Ytterligare argument för PHPUnit. Exempel: "-c"—filter=MyTest" (inga blanksteg)

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:urn-catalog:generate

bin/magento dev:urn-catalog:generate [--ide IDE] [--] <path>

Skapar katalogen med URN:er till *.xsd-mappningar så att XML markeras.

path

Sökväg till fil för att mata ut katalogen. För PhpStorm använder du .idea/misc.xml

 • Obligatoriskt

--ide

Formatet som katalogen ska skapas i. Stöds: [oväder, vscode]

 • Standard: phpstorm
 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

dev:xml:convert

bin/magento dev:xml:convert [-o|--overwrite] [--] <xml-file> <processor>

Konverterar XML-fil med XSL-formatmallar

xml-file

Sökväg till XML-fil som ska omvandlas

 • Obligatoriskt

processor

Sökväg till XSL-formatmall som ska användas i XML-filen

 • Obligatoriskt

--overwrite, -o

Skriv över XML-fil

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

downloadable:domains:add

bin/magento downloadable:domains:add [<domains>...]

Lägg till domäner i vitlistan över nedladdningsbara domäner

domains

Domännamn

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

downloadable:domains:remove

bin/magento downloadable:domains:remove [<domains>...]

Ta bort domäner från vitlistan över nedladdningsbara domäner

domains

Domännamn

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

downloadable:domains:show

bin/magento downloadable:domains:show

Visa lista över nedladdningsbara domäner

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

encryption:payment-data:update

bin/magento encryption:payment-data:update

Återkrypterar krypterade kreditkortsdata med det senaste krypteringschiffret.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:create-event-provider

bin/magento events:create-event-provider [--label [LABEL]] [--description [DESCRIPTION]]events:provider:create

Skapa en anpassad händelseprovider i Adobe I/O Events för den här instansen. Om du inte anger alternativ för etikett och beskrivning måste de definieras i systemets app/etc/event-types.json.

--label

En etikett som definierar din anpassade leverantör.

 • Accepterar ett värde

--description

En beskrivning av din leverantör.

 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:generate:module

bin/magento events:generate:module

Generera modul baserat på plugin-programlista

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:info

bin/magento events:info [--depth [DEPTH]] [--] <event-code>

Returnerar nyttolasten för den angivna händelsen.

event-code

Händelsekod

 • Obligatoriskt

--depth

Antalet nivåer i händelsens nyttolast som ska returneras

 • Standard: 2
 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:list

bin/magento events:list

Visar en lista över prenumererade händelser

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:list:all

bin/magento events:list:all <module_name>

Returnerar en lista med prenumererbara händelser som definieras i den angivna modulen

module_name

Modulnamn

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:metadata:populate

bin/magento events:metadata:populate

Skapar metadata i Adobe I/O från konfigurationslistan (XML och programkonfigurationer)

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:provider:info

bin/magento events:provider:info

Returnerar information om den konfigurerade händelseprovidern

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:registrations:list

bin/magento events:registrations:list

Visar händelseregistreringar i ditt App Builder-projekt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:subscribe

bin/magento events:subscribe [-f|--force] [--fields FIELDS] [--parent PARENT] [--rules RULES] [-p|--priority] [-d|--destination DESTINATION] [--hipaaAuditRequired] [--] <event-code>

Prenumererar på evenemanget

event-code

Händelsekod

 • Obligatoriskt

--force, -f

Tvingar den angivna händelsen att prenumereras, även om den inte har definierats lokalt.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--fields

Listan med fält i händelsedatanyttolasten.

 • Standard: []
 • Kräver ett värde

--parent

Den överordnade händelsekoden för en händelseprenumeration med regler.

 • Kräver ett värde

--rules

Listan med regler för händelseprenumerationen, där varje regel formateras som"field|operator|value".

 • Standard: []
 • Kräver ett värde

--priority, -p

Underlättar överföringen av den här händelsen. Ange det här alternativet för händelser som måste levereras omedelbart. Som standard skickas händelser av cron en gång per minut.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--destination, -d

Målet för den här händelsen. Ange det här alternativet för händelser som ska levereras till det anpassade målet.

 • Standard: default
 • Kräver ett värde

--hipaaAuditRequired

Anger att händelsen innehåller data som är föremål för HIPAA-granskning.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:sync-events-metadata

bin/magento events:sync-events-metadata [-d|--delete]

Synkronisera händelsemetadata för instansen

--delete, -d

Ta bort metadata för händelser som inte längre behövs

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

events:unsubscribe

bin/magento events:unsubscribe <event-code>

Tar bort prenumerationen på den angivna händelsen

event-code

Händelsekod att avbryta prenumerationen på

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

i18n:collect-phrases

bin/magento i18n:collect-phrases [-o|--output OUTPUT] [-m|--magento] [--] [<directory>]

Upptäcker fraser i kodbasen

directory

Katalogsökväg som ska tolkas. Behövs inte om flaggan —magento är inställd

--output, -o

Sökväg (inklusive filnamn) till en utdatafil. Om ingen fil har angetts är standardinställningen stdout.

 • Kräver ett värde

--magento, -m

Använd parametern —magento för att tolka den aktuella Magento-kodbasen. Utelämna parametern om en katalog anges.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

i18n:pack

bin/magento i18n:pack [-m|--mode MODE] [-d|--allow-duplicates] [--] <source> <locale>

Sparar språkpaket

source

Sökväg till källordsfil med översättningar

 • Obligatoriskt

locale

Målspråk för ordlista, till exempel "de_DE"

 • Obligatoriskt

--mode, -m

Spara läge för ordlista -"ersätt" - ersätt språkpaket med nytt -"sammanfoga" - sammanfoga språkpaket, som standard"ersätt"

 • Standard: replace
 • Kräver ett värde

--allow-duplicates, -d

Använd parametern —allow-duplicates för att tillåta att dubbletter av translate sparas. Annars utelämnar du parametern.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

i18n:uninstall

bin/magento i18n:uninstall [-b|--backup-code] [--] <package>...

Avinstallerar språkpaket

package

Språkpaketets namn

 • Standard: []

 • Obligatoriskt

 • Array

--backup-code, -b

Säkerhetskopiera kod och konfigurationsfiler (förutom temporära filer)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:info

bin/magento indexer:info

Visar tillåtna indexerare

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:reindex

bin/magento indexer:reindex [<index>...]

Indexerar om data

index

Blankstegsavgränsad lista med indextyper eller utelämna detta för alla index.

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:reset

bin/magento indexer:reset [<index>...]

Återställer indexerarstatus till ogiltig

index

Blankstegsavgränsad lista med indextyper eller utelämna detta för alla index.

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:set-dimensions-mode

bin/magento indexer:set-dimensions-mode [<indexer> [<mode>]]

Ange indexeringsläge för Dimensioner

indexer

Indexerarnamn [catalog_product_price|catalogpermissions_category]

mode

Dimensionslägena katalog_product_price none,webbplats,kundgrupp,webbplats_och_kund_grupp katalog permissions_category none,kundgrupp

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:set-mode

bin/magento indexer:set-mode [<mode> [<index>...]]

Anger typ av indexläge

mode

Typ av indexeringsläge [realtid|schema]

index

Blankstegsavgränsad lista med indextyper eller utelämna detta för alla index.

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:set-status

bin/magento indexer:set-status <status> [<index>...]

Anger angiven indexerarstatus

status

Statustyp för indexerare [ogiltig|pausad|giltig]

 • Obligatoriskt

index

Blankstegsavgränsad lista med indextyper eller utelämna detta för alla index.

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:show-dimensions-mode

bin/magento indexer:show-dimensions-mode [<indexer>...]

Visar indexerarens Dimension

indexer

Blankstegsavgränsad lista med indextyper eller utelämna den för alla index (catalog_product_price,catalogpermissions_category)

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:show-mode

bin/magento indexer:show-mode [<index>...]

Visar indexläge

index

Blankstegsavgränsad lista med indextyper eller utelämna detta för alla index.

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

indexer:status

bin/magento indexer:status [<index>...]

Visar indexerarens status

index

Blankstegsavgränsad lista med indextyper eller utelämna detta för alla index.

 • Standard: []

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:adminuri

bin/magento info:adminuri

Visar Magento Admin URI

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:backups:list

bin/magento info:backups:list

Skriver ut lista över tillgängliga säkerhetskopior

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:currency:list

bin/magento info:currency:list

Visar listan över tillgängliga valutor

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:dependencies:show-framework

bin/magento info:dependencies:show-framework [-o|--output OUTPUT]

Visar antalet beroenden till Magento-ramverket

--output, -o

Rapportfilnamn

 • Standard: framework-dependencies.csv
 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:dependencies:show-modules

bin/magento info:dependencies:show-modules [-o|--output OUTPUT]

Visar antalet beroenden mellan moduler

--output, -o

Rapportfilnamn

 • Standard: modules-dependencies.csv
 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:dependencies:show-modules-circular

bin/magento info:dependencies:show-modules-circular [-o|--output OUTPUT]

Visar antalet cirkulära beroenden mellan moduler

--output, -o

Rapportfilnamn

 • Standard: modules-circular-dependencies.csv
 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:language:list

bin/magento info:language:list

Visar en lista över tillgängliga språkområden

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

info:timezone:list

bin/magento info:timezone:list

Visar listan över tillgängliga tidszoner

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

inventory:reservation:create-compensations

bin/magento inventory:reservation:create-compensations [-r|--raw] [--] [<compensations>...]

Skapa reservationer med angivna kompensationsargument

compensations

Lista med kompensationsargument i formatet "::::"

 • Standard: []

 • Array

--raw, -r

Råutdata

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

inventory:reservation:list-inconsistencies

bin/magento inventory:reservation:list-inconsistencies [-c|--complete-orders] [-i|--incomplete-orders] [-b|--bunch-size [BUNCH-SIZE]] [-r|--raw]

Visa alla order och produkter med inkonsekvenser i försäljningsbar kvantitet

--complete-orders, -c

Visa endast inkonsekvenser för fullständiga order

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--incomplete-orders, -i

Visa endast inkonsekvenser för ofullständiga order

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--bunch-size, -b

Definierar hur många order som läses in samtidigt

 • Standard: 50
 • Accepterar ett värde

--raw, -r

Råutdata

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

inventory-geonames:import

bin/magento inventory-geonames:import <countries>...

Hämta och importera geonamn för källvalsalgoritm

countries

Lista över landskoder som ska importeras

 • Standard: []

 • Obligatoriskt

 • Array

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

maintenance:allow-ips

bin/magento maintenance:allow-ips [--none] [--add] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS] [--] [<ip>...]

Anger undantagna IP-adresser i underhållsläge

ip

Tillåtna IP-adresser

 • Standard: []

 • Array

--none

Rensa tillåtna IP-adresser

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--add

Lägg till IP-adressen i den befintliga listan

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

maintenance:disable

bin/magento maintenance:disable [--ip IP] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Inaktiverar underhållsläge

--ip

Tillåtna IP-adresser (använd 'none' för att rensa tillåten IP-lista)

 • Standard: []
 • Kräver ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

maintenance:enable

bin/magento maintenance:enable [--ip IP] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Aktiverar underhållsläge

--ip

Tillåtna IP-adresser (använd 'none' för att rensa tillåten IP-lista)

 • Standard: []
 • Kräver ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

maintenance:status

bin/magento maintenance:status [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Visar status för underhållsläge

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

media-content:sync

bin/magento media-content:sync

Synkronisera innehåll med resurser

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

media-gallery:sync

bin/magento media-gallery:sync

Synkronisera medielagring och medieresurser i databasen

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

module:config:status

bin/magento module:config:status

Kontrollerar modulkonfigurationen i filen app/etc/config.php och rapporterar om den är uppdaterad eller inte

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

module:disable

bin/magento module:disable [-f|--force] [--all] [-c|--clear-static-content] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS] [--] [<module>...]

Inaktiverar angivna moduler

module

Namn på modulen

 • Standard: []

 • Array

--force, -f

Åsidosätt beroendekontroll

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--all

Inaktivera alla moduler

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--clear-static-content, -c

Rensa genererade statiska vyfiler. Om modulerna har statiska visningsfiler krävs

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

module:enable

bin/magento module:enable [-f|--force] [--all] [-c|--clear-static-content] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS] [--] [<module>...]

Aktiverar angivna moduler

module

Namn på modulen

 • Standard: []

 • Array

--force, -f

Åsidosätt beroendekontroll

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--all

Aktivera alla moduler

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--clear-static-content, -c

Rensa genererade statiska vyfiler. Om modulerna har statiska visningsfiler krävs

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

module:status

bin/magento module:status [--enabled] [--disabled] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS] [--] [<module-names>...]

Visar status för moduler

module-names

Modulnamn (valfritt)

 • Standard: []

 • Array

--enabled

Skriv bara ut aktiverade moduler

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--disabled

Skriv bara ut inaktiverade moduler

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

module:uninstall

bin/magento module:uninstall [-r|--remove-data] [--backup-code] [--backup-media] [--backup-db] [--non-composer] [-c|--clear-static-content] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS] [--] <module>...

Avinstallerar moduler som installerats av disposition

module

Namn på modulen

 • Standard: []

 • Obligatoriskt

 • Array

--remove-data, -r

Ta bort data som har installerats av moduler

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--backup-code

Säkerhetskopiera kod och konfigurationsfiler (förutom temporära filer)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--backup-media

Säkerhetskopiera media

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--backup-db

Utför fullständig säkerhetskopiering av databasen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--non-composer

Alla moduler som kommer att ligga utanför här är inte dispositionsbaserade

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--clear-static-content, -c

Rensa genererade statiska vyfiler. Om modulerna har statiska visningsfiler krävs

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

newrelic:create:deploy-marker

bin/magento newrelic:create:deploy-marker <message> <change_log> [<user> [<revision>]]

Kontrollera om det finns poster i distributionskön och skapa en lämplig distributionsmarkör.

message

Vill du distribuera meddelandet?

 • Obligatoriskt

change_log

Ändra logg?

 • Obligatoriskt

user

Distributionsanvändare

revision

Revision

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

queue:consumers:list

bin/magento queue:consumers:list

Lista över MessageQueue-användare

This command shows list of MessageQueue consumers.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

queue:consumers:restart

bin/magento queue:consumers:restart

Starta om MessageQueue-användare

Command put poison pill for MessageQueue consumers and force to restart them after next status check.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

queue:consumers:start

bin/magento queue:consumers:start [--max-messages MAX-MESSAGES] [--batch-size BATCH-SIZE] [--area-code AREA-CODE] [--single-thread] [--multi-process [MULTI-PROCESS]] [--pid-file-path PID-FILE-PATH] [--] <consumer>

Starta MessageQueue-konsument

This command starts MessageQueue consumer by its name.

To start consumer which will process all queued messages and terminate execution:

  bin/magento queue:consumers:start someConsumer

To specify the number of messages which should be processed by consumer before its termination:

  bin/magento queue:consumers:start someConsumer --max-messages=50

To specify the number of messages per batch for the batch consumer:

  bin/magento queue:consumers:start someConsumer --batch-size=500

To specify the preferred area:

  bin/magento queue:consumers:start someConsumer --area-code='adminhtml'

To do not run multiple copies of one consumer simultaneously:

  bin/magento queue:consumers:start someConsumer --single-thread

To save PID enter path (This option is deprecated, use --single-thread instead):

  bin/magento queue:consumers:start someConsumer --pid-file-path='/var/someConsumer.pid'

To define the number of processes per consumer:

  bin/magento queue:consumers:start someConsumer --multi-process=4

consumer

Namnet på den konsument som ska startas.

 • Obligatoriskt

--max-messages

Antalet meddelanden som ska bearbetas av konsumenten innan processen avslutas. Om inget anges avslutas alla meddelanden som står i kö.

 • Kräver ett värde

--batch-size

Antalet meddelanden per batch. Gäller endast för batchkonsumenten.

 • Kräver ett värde

--area-code

Standardområdet (global, adminhtml, osv.) är globalt.

 • Kräver ett värde

--single-thread

Det här alternativet förhindrar att flera kopior av en kund körs samtidigt.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--multi-process

Antalet processer per kund.

 • Accepterar ett värde

--pid-file-path

Filsökvägen för att spara PID (det här alternativet är föråldrat, använd —single-thread i stället)

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

remote-storage:sync

bin/magento remote-storage:sync

Synkronisera mediefiler med fjärrlagring.

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

saas:resync

bin/magento saas:resync [--feed FEED] [--no-reindex] [--cleanup-feed] [--dry-run] [--thread-count THREAD-COUNT] [--batch-size BATCH-SIZE] [--continue-resync]

Synkroniserar om feed-data till SaaS-tjänsten.

--feed

Feed-namn för att helt synkronisera om till SaaS-tjänsten. Tillgängliga feeds: Betalningstjänster, Orderproduktion, Betalningstjänster, Ordersandlåda, Betalningstjänster, Orderstatus, Statussandlåda för Betalningstjänster, Butiksproduktion för Betalningstjänster, Butikssandlåda för Betalningstjänster

 • Kräver ett värde

--no-reindex

Kör endast omsändning av feed-data till SaaS-tjänsten. Indexerar inte om. (Detta alternativ gäller inte för produkterna, produkterna, åsidosättningarna, prisflödena)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--cleanup-feed

Tvinga rensning av flödesindexerartabellen före synkronisering.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--dry-run

Torr körning. Data exporteras inte. Spara nyttolast i loggfilen var/log/saas-export.log med miljövariabeln EXPORTER_EXTENDED_LOG=1.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--thread-count

Ange antalet synkroniseringstråd.

 • Kräver ett värde

--batch-size

Ange batchstorlek för synkronisering

 • Kräver ett värde

--continue-resync

Fortsätt omsynkronisera från den senast lagrade positionen (det här alternativet gäller för produkterna, produktionsåsidosättningar, prisflöden)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

sampledata:deploy

bin/magento sampledata:deploy [--no-update]

Distribuera exempeldatamoduler för dispositionsbaserade Magento-installationer

--no-update

Uppdatera Composer.json utan att köra Composer-uppdatering

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

sampledata:remove

bin/magento sampledata:remove [--no-update]

Ta bort alla exempeldatapaket från Composer.json

--no-update

Uppdatera Composer.json utan att köra Composer-uppdatering

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

sampledata:reset

bin/magento sampledata:reset

Återställ alla exempeldatamoduler för ominstallation

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

security:recaptcha:disable-for-user-forgot-password

bin/magento security:recaptcha:disable-for-user-forgot-password

Inaktivera reCAPTCHA för administratörsanvändaren har glömt lösenordsformuläret

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

security:recaptcha:disable-for-user-login

bin/magento security:recaptcha:disable-for-user-login

Inaktivera reCAPTCHA för inloggningsformulär för administratörer

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

security:tfa:google:set-secret

bin/magento security:tfa:google:set-secret <user> <secret>

Ange hemligheten som används för generering av engångslösenord i Google.

user

Användarnamn

 • Obligatoriskt

secret

Hemlighet

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

security:tfa:providers

bin/magento security:tfa:providers

Visa alla tillgängliga leverantörer

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

security:tfa:reset

bin/magento security:tfa:reset <user> <provider>

Återställ konfigurationen för en användare

user

Användarnamn

 • Obligatoriskt

provider

Providerkod

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

server:run

bin/magento server:run [-p|--port [PORT]] [-b|--background [BACKGROUND]] [-wn|--workerNum [WORKERNUM]] [-dm|--dispatchMode [DISPATCHMODE]] [-mr|--maxRequests [MAXREQUESTS]] [-a|--area [AREA]] [-mip|--magento-init-params [MAGENTO-INIT-PARAMS]] [-mwt|--maxWaitTime [MAXWAITTIME]] [--state-monitor]

Kör programserver

--port, -p

port att servera på

 • Standard: 9501
 • Accepterar ett värde

--background, -b

flagga för bakgrundsläge

 • Standard: 0
 • Accepterar ett värde

--workerNum, -wn

antal arbetsprocesser att starta

 • Standard: 4
 • Accepterar ett värde

--dispatchMode, -dm

läge för att skicka anslutningar till arbetsprocesserna

 • Standard: 3
 • Accepterar ett värde

--maxRequests, -mr

max antal begäranden innan arbetsprocessen startas om

 • Standard: 10000
 • Accepterar ett värde

--area, -a

programserverområde

 • Standard: graphql
 • Accepterar ett värde

--magento-init-params, -mip

magento bootstrap init params

 • Standard: "
 • Accepterar ett värde

--maxWaitTime, -mwt

Hur länge du väntar på arbetare efter omladdning (t.ex. konfigurationsändring) innan de dör

 • Standard: 3600
 • Accepterar ett värde

--state-monitor

Aktivera tillståndsövervakning. Använd endast detta för felsökning av tillståndsproblem!

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

server:state-monitor:aggregate-output

bin/magento server:state-monitor:aggregate-output

Sammanställa utdata från tillståndsövervakaren för ApplicationServer

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:backup

bin/magento setup:backup [--code] [--media] [--db] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Säkerhetskopierar Magento programkodbas, media och databas

--code

Säkerhetskopiera kod och konfigurationsfiler (förutom temporära filer)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--media

Säkerhetskopiera media

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--db

Utför fullständig säkerhetskopiering av databasen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:config:set

bin/magento setup:config:set [--enable-debug-logging ENABLE-DEBUG-LOGGING] [--enable-syslog-logging ENABLE-SYSLOG-LOGGING] [--backend-frontname BACKEND-FRONTNAME] [--remote-storage-driver REMOTE-STORAGE-DRIVER] [--remote-storage-prefix REMOTE-STORAGE-PREFIX] [--remote-storage-endpoint REMOTE-STORAGE-ENDPOINT] [--remote-storage-bucket REMOTE-STORAGE-BUCKET] [--remote-storage-region REMOTE-STORAGE-REGION] [--remote-storage-key REMOTE-STORAGE-KEY] [--remote-storage-secret REMOTE-STORAGE-SECRET] [--remote-storage-path-style REMOTE-STORAGE-PATH-STYLE] [--id_salt ID_SALT] [--config-async CONFIG-ASYNC] [--checkout-async CHECKOUT-ASYNC] [--amqp-host AMQP-HOST] [--amqp-port AMQP-PORT] [--amqp-user AMQP-USER] [--amqp-password AMQP-PASSWORD] [--amqp-virtualhost AMQP-VIRTUALHOST] [--amqp-ssl AMQP-SSL] [--amqp-ssl-options AMQP-SSL-OPTIONS] [--consumers-wait-for-messages CONSUMERS-WAIT-FOR-MESSAGES] [--queue-default-connection QUEUE-DEFAULT-CONNECTION] [--deferred-total-calculating DEFERRED-TOTAL-CALCULATING] [--key KEY] [--db-host DB-HOST] [--db-name DB-NAME] [--db-user DB-USER] [--db-engine DB-ENGINE] [--db-password DB-PASSWORD] [--db-prefix DB-PREFIX] [--db-model DB-MODEL] [--db-init-statements DB-INIT-STATEMENTS] [-s|--skip-db-validation] [--http-cache-hosts HTTP-CACHE-HOSTS] [--db-ssl-key DB-SSL-KEY] [--db-ssl-cert DB-SSL-CERT] [--db-ssl-ca DB-SSL-CA] [--db-ssl-verify] [--session-save SESSION-SAVE] [--session-save-redis-host SESSION-SAVE-REDIS-HOST] [--session-save-redis-port SESSION-SAVE-REDIS-PORT] [--session-save-redis-password SESSION-SAVE-REDIS-PASSWORD] [--session-save-redis-timeout SESSION-SAVE-REDIS-TIMEOUT] [--session-save-redis-persistent-id SESSION-SAVE-REDIS-PERSISTENT-ID] [--session-save-redis-db SESSION-SAVE-REDIS-DB] [--session-save-redis-compression-threshold SESSION-SAVE-REDIS-COMPRESSION-THRESHOLD] [--session-save-redis-compression-lib SESSION-SAVE-REDIS-COMPRESSION-LIB] [--session-save-redis-log-level SESSION-SAVE-REDIS-LOG-LEVEL] [--session-save-redis-max-concurrency SESSION-SAVE-REDIS-MAX-CONCURRENCY] [--session-save-redis-break-after-frontend SESSION-SAVE-REDIS-BREAK-AFTER-FRONTEND] [--session-save-redis-break-after-adminhtml SESSION-SAVE-REDIS-BREAK-AFTER-ADMINHTML] [--session-save-redis-first-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-FIRST-LIFETIME] [--session-save-redis-bot-first-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-BOT-FIRST-LIFETIME] [--session-save-redis-bot-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-BOT-LIFETIME] [--session-save-redis-disable-locking SESSION-SAVE-REDIS-DISABLE-LOCKING] [--session-save-redis-min-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-MIN-LIFETIME] [--session-save-redis-max-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-MAX-LIFETIME] [--session-save-redis-sentinel-master SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-MASTER] [--session-save-redis-sentinel-servers SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-SERVERS] [--session-save-redis-sentinel-verify-master SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-VERIFY-MASTER] [--session-save-redis-sentinel-connect-retries SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-CONNECT-RETRIES] [--cache-backend CACHE-BACKEND] [--cache-backend-redis-server CACHE-BACKEND-REDIS-SERVER] [--cache-backend-redis-db CACHE-BACKEND-REDIS-DB] [--cache-backend-redis-port CACHE-BACKEND-REDIS-PORT] [--cache-backend-redis-password CACHE-BACKEND-REDIS-PASSWORD] [--cache-backend-redis-compress-data CACHE-BACKEND-REDIS-COMPRESS-DATA] [--cache-backend-redis-compression-lib CACHE-BACKEND-REDIS-COMPRESSION-LIB] [--cache-backend-redis-use-lua CACHE-BACKEND-REDIS-USE-LUA] [--cache-id-prefix CACHE-ID-PREFIX] [--allow-parallel-generation] [--page-cache PAGE-CACHE] [--page-cache-redis-server PAGE-CACHE-REDIS-SERVER] [--page-cache-redis-db PAGE-CACHE-REDIS-DB] [--page-cache-redis-port PAGE-CACHE-REDIS-PORT] [--page-cache-redis-password PAGE-CACHE-REDIS-PASSWORD] [--page-cache-redis-compress-data PAGE-CACHE-REDIS-COMPRESS-DATA] [--page-cache-redis-compression-lib PAGE-CACHE-REDIS-COMPRESSION-LIB] [--page-cache-id-prefix PAGE-CACHE-ID-PREFIX] [--lock-provider LOCK-PROVIDER] [--lock-db-prefix LOCK-DB-PREFIX] [--lock-zookeeper-host LOCK-ZOOKEEPER-HOST] [--lock-zookeeper-path LOCK-ZOOKEEPER-PATH] [--lock-file-path LOCK-FILE-PATH] [--document-root-is-pub DOCUMENT-ROOT-IS-PUB] [--backpressure-logger BACKPRESSURE-LOGGER] [--backpressure-logger-redis-server BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-SERVER] [--backpressure-logger-redis-port BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-PORT] [--backpressure-logger-redis-timeout BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-TIMEOUT] [--backpressure-logger-redis-persistent BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-PERSISTENT] [--backpressure-logger-redis-db BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-DB] [--backpressure-logger-redis-password BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-PASSWORD] [--backpressure-logger-redis-user BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-USER] [--backpressure-logger-id-prefix BACKPRESSURE-LOGGER-ID-PREFIX] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Skapar eller ändrar distributionskonfigurationen

--enable-debug-logging

Aktivera felsökningsloggning

 • Kräver ett värde

--enable-syslog-logging

Aktivera syslog-loggning

 • Kräver ett värde

--backend-frontname

Förnamn för serverdel (genereras automatiskt om det saknas)

 • Kräver ett värde

--remote-storage-driver

Drivrutin för fjärrlagring

 • Kräver ett värde

--remote-storage-prefix

Prefix för fjärrlagring

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--remote-storage-endpoint

Slutpunkt för fjärrlagring

 • Kräver ett värde

--remote-storage-bucket

Fjärrlagringsbucket

 • Kräver ett värde

--remote-storage-region

Fjärrlagringsregion

 • Kräver ett värde

--remote-storage-key

Åtkomstnyckel för fjärrlagring

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--remote-storage-secret

Hemlig nyckel för fjärrlagring

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--remote-storage-path-style

Stil för fjärrlagringssökväg

 • Standard: 0
 • Kräver ett värde

--id_salt

GraphQl Salt

 • Kräver ett värde

--config-async

Vill du aktivera Spara async Admin Config? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--checkout-async

Vill du aktivera asynkron orderbearbetning? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--amqp-host

AMQP-servervärd

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-port

AMQP-serverport

 • Standard: 5672
 • Kräver ett värde

--amqp-user

Användarnamn för AMQP-server

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-password

Lösenord för AMQP-server

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-virtualhost

Virtualhost för Amqp

 • Standard: /
 • Kräver ett värde

--amqp-ssl

Amqp SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-ssl-options

AMQP SSL-alternativ (JSON)

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--consumers-wait-for-messages

Ska konsumenterna vänta på ett meddelande från kön? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--queue-default-connection

Standardanslutning för Message Queues. Kan vara db, amqp eller ett anpassat kösystem. Kösystemet måste vara installerat och konfigurerat, annars kommer meddelanden inte att behandlas korrekt.

 • Kräver ett värde

--deferred-total-calculating

Vill du aktivera fördröjd total beräkning? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--key

Krypteringsnyckel

 • Kräver ett värde

--db-host

Databasservervärd

 • Kräver ett värde

--db-name

Databasnamn

 • Kräver ett värde

--db-user

Användarnamn för databasserver

 • Kräver ett värde

--db-engine

Databasservermotor

 • Kräver ett värde

--db-password

Lösenord för databasserver

 • Kräver ett värde

--db-prefix

Prefix för databastabell

 • Kräver ett värde

--db-model

Databastyp

 • Kräver ett värde

--db-init-statements

Initial uppsättning kommandon för databas

 • Kräver ett värde

--skip-db-validation, -s

Om det anges hoppas validering av databasanslutning över

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--http-cache-hosts

http-cachevärdar

 • Kräver ett värde

--db-ssl-key

Fullständig sökväg till klientnyckelfilen för att upprätta en databasanslutning via SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--db-ssl-cert

Fullständig sökväg till klientcertifikatfilen för att upprätta en databasanslutning via SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--db-ssl-ca

Fullständig sökväg till servercertifikatfilen för att upprätta en databasanslutning via SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--db-ssl-verify

Verifiera servercertifiering

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--session-save

Hanterare för sessionssparande

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-host

Fullständigt kvalificerat värdnamn, IP-adress eller absolut sökväg om UNIX-socketar används

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-timeout

Anslutningens timeout, i sekunder

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-persistent-id

Unik sträng för att aktivera beständiga anslutningar

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-db

Redis-databasnummer

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-compression-threshold

Komprimeringströskel för Redis

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-compression-lib

Redis-komprimeringsbibliotek. Värden: gzip (standard), lzf, lz4, snappy

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-log-level

Redis-loggnivå. Värden: 0 (minst utförlig) till 7 (mest utförlig)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-max-concurrency

Maximalt antal processer som kan vänta på ett lås i en session

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-break-after-frontend

Antal sekunder att vänta innan ett lås för en klientsession bryts

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-break-after-adminhtml

Antal sekunder att vänta innan ett lås för administratörssessionen bryts

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-first-lifetime

Livstid, i sekunder, för session för icke-bots vid första skrivning (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-bot-first-lifetime

Livstid, i sekunder, för session för bots vid första skrivning (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-bot-lifetime

Sessionens livstid för start vid efterföljande skrivningar (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-disable-locking

Redis inaktiverar låsning. Värden: false (standard), true

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-min-lifetime

Redis-sessionens livstid i sekunder

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-max-lifetime

Maximal sessionstid för Redis, i sekunder

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-master

Redis Sentinel master

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-servers

Redis Sentinel-servrar, kommaseparerade

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-verify-master

Redis Sentinel, verifiera master. Värden: false (standard), true

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-connect-retries

Redis Sentinel-anslutningsförsök.

 • Kräver ett värde

--cache-backend

Standardhanterare för cache

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-server

Redis-server

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-db

Databasnummer för cachen

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-compress-data

Ange 0 om du vill inaktivera komprimering (standard är 1, aktiverad)

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-compression-lib

Komprimeringsbibliotek att använda [snappy,lzf,l4z,zstd,gzip] (lämna tomt för att bestämma automatiskt)

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-use-lua

Ange 1 för att aktivera Llua (standard är 0, inaktiverat)

 • Kräver ett värde

--cache-id-prefix

ID-prefix för cachenycklar

 • Kräver ett värde

--allow-parallel-generation

Tillåt generering av cache på ett icke-blockerande sätt

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--page-cache

Standardhanterare för cache

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-server

Redis-server

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-db

Databasnummer för cachen

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-compress-data

Ange 1 för att komprimera helsidescachen (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-compression-lib

Komprimeringsbibliotek att använda [snappy,lzf,l4z,zstd,gzip] (lämna tomt för att bestämma automatiskt)

 • Kräver ett värde

--page-cache-id-prefix

ID-prefix för cachenycklar

 • Kräver ett värde

--lock-provider

Lås leverantörsnamn

 • Kräver ett värde

--lock-db-prefix

Installationsspecifikt låsprefix för att undvika låskonflikter

 • Kräver ett värde

--lock-zookeeper-host

Värd och port för anslutning till Zookeeper-klustret. Exempel: 127.0.0.1:2181

 • Kräver ett värde

--lock-zookeeper-path

Sökvägen där Zookeeper sparar lås. Standardsökvägen är: /magento/locks

 • Kräver ett värde

--lock-file-path

Sökvägen där fillås sparas.

 • Kräver ett värde

--document-root-is-pub

Flagga som ska visas är Pub är på roten, kan bara vara true eller false

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger

Hanterare för mottrycksloggare

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-server

Redis-server

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-timeout

Servertimeout för Redis

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-persistent

Redis persistent

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-db

Redis-databasnummer

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-user

Redis-serveranvändare

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-id-prefix

ID-prefix för nycklar

 • Kräver ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db-data:upgrade

bin/magento setup:db-data:upgrade [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Installerar och uppgraderar data i databasen

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db-declaration:generate-patch

bin/magento setup:db-declaration:generate-patch [--revertable [REVERTABLE]] [--type [TYPE]] [--] <module> <patch>

Generera en patch och placera den i en specifik mapp.

module

Modulnamn

 • Obligatoriskt

patch

Namn på korrigering

 • Obligatoriskt

--revertable

Kontrollera om korrigeringen kan ångras eller inte.

 • Standard: false
 • Accepterar ett värde

--type

Ta reda på vilken typ av korrigering som ska skapas. Tillgängliga värden: data, schema.

 • Standard: data
 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db-declaration:generate-whitelist

bin/magento setup:db-declaration:generate-whitelist [--module-name [MODULE-NAME]]

Generera vitlista över tabeller och kolumner som kan redigeras av deklarationsinstallationsprogrammet

--module-name

Namn på modulen där vitlistan ska genereras

 • Standard: all
 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db-schema:add-slave

bin/magento setup:db-schema:add-slave [--host HOST] [--dbname DBNAME] [--username USERNAME] [--password [PASSWORD]] [--connection [CONNECTION]] [--resource [RESOURCE]] [--maxAllowedLag [MAXALLOWEDLAG]] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Flytta tabeller relaterade till utcheckningsofferter till en separat databasserver

--host

Slave DB-servervärd

 • Standard: localhost
 • Kräver ett värde

--dbname

Slave-databasnamn

 • Kräver ett värde

--username

Slave DB-användarnamn

 • Standard: root
 • Kräver ett värde

--password

Slave DB-användarlösenord

 • Accepterar ett värde

--connection

Slavanslutningsnamn

 • Standard: default
 • Accepterar ett värde

--resource

Slavresursnamn

 • Standard: default
 • Accepterar ett värde

--maxAllowedLag

Maximal tillåten fördröjd slavanslutning (i sekunder)

 • Standard: "
 • Accepterar ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db-schema:split-quote

bin/magento setup:db-schema:split-quote [--host HOST] [--dbname DBNAME] [--username USERNAME] [--password [PASSWORD]] [--connection [CONNECTION]] [--resource [RESOURCE]] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Flytta tabeller relaterade till utcheckningsofferter till en separat databasserver. Borttagen sedan 2.4.2 och kommer att tas bort

--host

Checkout DB Server-värd

 • Kräver ett värde

--dbname

Namn på utcheckningsdatabas

 • Kräver ett värde

--username

Användarnamn för utcheckning av databas

 • Kräver ett värde

--password

Checkout-användarlösenord för DB

 • Accepterar ett värde

--connection

Anslutningsnamn för utcheckning

 • Standard: checkout
 • Accepterar ett värde

--resource

Utcheckningsresursnamn

 • Standard: checkout
 • Accepterar ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db-schema:split-sales

bin/magento setup:db-schema:split-sales [--host HOST] [--dbname DBNAME] [--username USERNAME] [--password [PASSWORD]] [--connection [CONNECTION]] [--resource [RESOURCE]] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Flytta försäljningsrelaterade register till en separat databasserver. Borttagen sedan 2.4.2 och kommer att tas bort

--host

Sales DB Server-värd

 • Kräver ett värde

--dbname

Namn på försäljningsdatabas

 • Kräver ett värde

--username

Användarnamn för försäljningsdatabas

 • Kräver ett värde

--password

Användarlösenord för försäljningsdatabas

 • Accepterar ett värde

--connection

Namn på försäljningsanslutning

 • Standard: sales
 • Accepterar ett värde

--resource

Namn på försäljningsresurs

 • Standard: sales
 • Accepterar ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db-schema:upgrade

bin/magento setup:db-schema:upgrade [--convert-old-scripts [CONVERT-OLD-SCRIPTS]] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Installerar och uppgraderar databasschemat

--convert-old-scripts

Tillåter konvertering av gamla skript (InstallSchema, UpgradeSchema) till formatet db_schema.xml

 • Standard: false
 • Accepterar ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:db:status

bin/magento setup:db:status [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Kontrollerar om databasschemat eller data kräver uppgradering

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:di:compile

bin/magento setup:di:compile

Genererar DI-konfiguration och alla saknade klasser som kan genereras automatiskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:install

bin/magento setup:install [--enable-debug-logging ENABLE-DEBUG-LOGGING] [--enable-syslog-logging ENABLE-SYSLOG-LOGGING] [--backend-frontname BACKEND-FRONTNAME] [--remote-storage-driver REMOTE-STORAGE-DRIVER] [--remote-storage-prefix REMOTE-STORAGE-PREFIX] [--remote-storage-endpoint REMOTE-STORAGE-ENDPOINT] [--remote-storage-bucket REMOTE-STORAGE-BUCKET] [--remote-storage-region REMOTE-STORAGE-REGION] [--remote-storage-key REMOTE-STORAGE-KEY] [--remote-storage-secret REMOTE-STORAGE-SECRET] [--remote-storage-path-style REMOTE-STORAGE-PATH-STYLE] [--id_salt ID_SALT] [--config-async CONFIG-ASYNC] [--checkout-async CHECKOUT-ASYNC] [--amqp-host AMQP-HOST] [--amqp-port AMQP-PORT] [--amqp-user AMQP-USER] [--amqp-password AMQP-PASSWORD] [--amqp-virtualhost AMQP-VIRTUALHOST] [--amqp-ssl AMQP-SSL] [--amqp-ssl-options AMQP-SSL-OPTIONS] [--consumers-wait-for-messages CONSUMERS-WAIT-FOR-MESSAGES] [--queue-default-connection QUEUE-DEFAULT-CONNECTION] [--deferred-total-calculating DEFERRED-TOTAL-CALCULATING] [--key KEY] [--db-host DB-HOST] [--db-name DB-NAME] [--db-user DB-USER] [--db-engine DB-ENGINE] [--db-password DB-PASSWORD] [--db-prefix DB-PREFIX] [--db-model DB-MODEL] [--db-init-statements DB-INIT-STATEMENTS] [-s|--skip-db-validation] [--http-cache-hosts HTTP-CACHE-HOSTS] [--db-ssl-key DB-SSL-KEY] [--db-ssl-cert DB-SSL-CERT] [--db-ssl-ca DB-SSL-CA] [--db-ssl-verify] [--session-save SESSION-SAVE] [--session-save-redis-host SESSION-SAVE-REDIS-HOST] [--session-save-redis-port SESSION-SAVE-REDIS-PORT] [--session-save-redis-password SESSION-SAVE-REDIS-PASSWORD] [--session-save-redis-timeout SESSION-SAVE-REDIS-TIMEOUT] [--session-save-redis-persistent-id SESSION-SAVE-REDIS-PERSISTENT-ID] [--session-save-redis-db SESSION-SAVE-REDIS-DB] [--session-save-redis-compression-threshold SESSION-SAVE-REDIS-COMPRESSION-THRESHOLD] [--session-save-redis-compression-lib SESSION-SAVE-REDIS-COMPRESSION-LIB] [--session-save-redis-log-level SESSION-SAVE-REDIS-LOG-LEVEL] [--session-save-redis-max-concurrency SESSION-SAVE-REDIS-MAX-CONCURRENCY] [--session-save-redis-break-after-frontend SESSION-SAVE-REDIS-BREAK-AFTER-FRONTEND] [--session-save-redis-break-after-adminhtml SESSION-SAVE-REDIS-BREAK-AFTER-ADMINHTML] [--session-save-redis-first-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-FIRST-LIFETIME] [--session-save-redis-bot-first-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-BOT-FIRST-LIFETIME] [--session-save-redis-bot-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-BOT-LIFETIME] [--session-save-redis-disable-locking SESSION-SAVE-REDIS-DISABLE-LOCKING] [--session-save-redis-min-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-MIN-LIFETIME] [--session-save-redis-max-lifetime SESSION-SAVE-REDIS-MAX-LIFETIME] [--session-save-redis-sentinel-master SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-MASTER] [--session-save-redis-sentinel-servers SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-SERVERS] [--session-save-redis-sentinel-verify-master SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-VERIFY-MASTER] [--session-save-redis-sentinel-connect-retries SESSION-SAVE-REDIS-SENTINEL-CONNECT-RETRIES] [--cache-backend CACHE-BACKEND] [--cache-backend-redis-server CACHE-BACKEND-REDIS-SERVER] [--cache-backend-redis-db CACHE-BACKEND-REDIS-DB] [--cache-backend-redis-port CACHE-BACKEND-REDIS-PORT] [--cache-backend-redis-password CACHE-BACKEND-REDIS-PASSWORD] [--cache-backend-redis-compress-data CACHE-BACKEND-REDIS-COMPRESS-DATA] [--cache-backend-redis-compression-lib CACHE-BACKEND-REDIS-COMPRESSION-LIB] [--cache-backend-redis-use-lua CACHE-BACKEND-REDIS-USE-LUA] [--cache-id-prefix CACHE-ID-PREFIX] [--allow-parallel-generation] [--page-cache PAGE-CACHE] [--page-cache-redis-server PAGE-CACHE-REDIS-SERVER] [--page-cache-redis-db PAGE-CACHE-REDIS-DB] [--page-cache-redis-port PAGE-CACHE-REDIS-PORT] [--page-cache-redis-password PAGE-CACHE-REDIS-PASSWORD] [--page-cache-redis-compress-data PAGE-CACHE-REDIS-COMPRESS-DATA] [--page-cache-redis-compression-lib PAGE-CACHE-REDIS-COMPRESSION-LIB] [--page-cache-id-prefix PAGE-CACHE-ID-PREFIX] [--lock-provider LOCK-PROVIDER] [--lock-db-prefix LOCK-DB-PREFIX] [--lock-zookeeper-host LOCK-ZOOKEEPER-HOST] [--lock-zookeeper-path LOCK-ZOOKEEPER-PATH] [--lock-file-path LOCK-FILE-PATH] [--document-root-is-pub DOCUMENT-ROOT-IS-PUB] [--backpressure-logger BACKPRESSURE-LOGGER] [--backpressure-logger-redis-server BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-SERVER] [--backpressure-logger-redis-port BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-PORT] [--backpressure-logger-redis-timeout BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-TIMEOUT] [--backpressure-logger-redis-persistent BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-PERSISTENT] [--backpressure-logger-redis-db BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-DB] [--backpressure-logger-redis-password BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-PASSWORD] [--backpressure-logger-redis-user BACKPRESSURE-LOGGER-REDIS-USER] [--backpressure-logger-id-prefix BACKPRESSURE-LOGGER-ID-PREFIX] [--base-url BASE-URL] [--language LANGUAGE] [--timezone TIMEZONE] [--currency CURRENCY] [--use-rewrites USE-REWRITES] [--use-secure USE-SECURE] [--base-url-secure BASE-URL-SECURE] [--use-secure-admin USE-SECURE-ADMIN] [--admin-use-security-key ADMIN-USE-SECURITY-KEY] [--admin-user [ADMIN-USER]] [--admin-password [ADMIN-PASSWORD]] [--admin-email [ADMIN-EMAIL]] [--admin-firstname [ADMIN-FIRSTNAME]] [--admin-lastname [ADMIN-LASTNAME]] [--search-engine SEARCH-ENGINE] [--elasticsearch-host ELASTICSEARCH-HOST] [--elasticsearch-port ELASTICSEARCH-PORT] [--elasticsearch-enable-auth ELASTICSEARCH-ENABLE-AUTH] [--elasticsearch-username ELASTICSEARCH-USERNAME] [--elasticsearch-password ELASTICSEARCH-PASSWORD] [--elasticsearch-index-prefix ELASTICSEARCH-INDEX-PREFIX] [--elasticsearch-timeout ELASTICSEARCH-TIMEOUT] [--opensearch-host OPENSEARCH-HOST] [--opensearch-port OPENSEARCH-PORT] [--opensearch-enable-auth OPENSEARCH-ENABLE-AUTH] [--opensearch-username OPENSEARCH-USERNAME] [--opensearch-password OPENSEARCH-PASSWORD] [--opensearch-index-prefix OPENSEARCH-INDEX-PREFIX] [--opensearch-timeout OPENSEARCH-TIMEOUT] [--cleanup-database] [--sales-order-increment-prefix SALES-ORDER-INCREMENT-PREFIX] [--use-sample-data] [--enable-modules [ENABLE-MODULES]] [--disable-modules [DISABLE-MODULES]] [--convert-old-scripts [CONVERT-OLD-SCRIPTS]] [-i|--interactive] [--safe-mode [SAFE-MODE]] [--data-restore [DATA-RESTORE]] [--dry-run [DRY-RUN]] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Installerar programmet Magento

--enable-debug-logging

Aktivera felsökningsloggning

 • Kräver ett värde

--enable-syslog-logging

Aktivera syslog-loggning

 • Kräver ett värde

--backend-frontname

Förnamn för serverdel (genereras automatiskt om det saknas)

 • Kräver ett värde

--remote-storage-driver

Drivrutin för fjärrlagring

 • Kräver ett värde

--remote-storage-prefix

Prefix för fjärrlagring

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--remote-storage-endpoint

Slutpunkt för fjärrlagring

 • Kräver ett värde

--remote-storage-bucket

Fjärrlagringsbucket

 • Kräver ett värde

--remote-storage-region

Fjärrlagringsregion

 • Kräver ett värde

--remote-storage-key

Åtkomstnyckel för fjärrlagring

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--remote-storage-secret

Hemlig nyckel för fjärrlagring

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--remote-storage-path-style

Stil för fjärrlagringssökväg

 • Standard: 0
 • Kräver ett värde

--id_salt

GraphQl Salt

 • Kräver ett värde

--config-async

Vill du aktivera Spara async Admin Config? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--checkout-async

Vill du aktivera asynkron orderbearbetning? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--amqp-host

AMQP-servervärd

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-port

AMQP-serverport

 • Standard: 5672
 • Kräver ett värde

--amqp-user

Användarnamn för AMQP-server

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-password

Lösenord för AMQP-server

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-virtualhost

Virtualhost för Amqp

 • Standard: /
 • Kräver ett värde

--amqp-ssl

Amqp SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--amqp-ssl-options

AMQP SSL-alternativ (JSON)

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--consumers-wait-for-messages

Ska konsumenterna vänta på ett meddelande från kön? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--queue-default-connection

Standardanslutning för Message Queues. Kan vara db, amqp eller ett anpassat kösystem. Kösystemet måste vara installerat och konfigurerat, annars kommer meddelanden inte att behandlas korrekt.

 • Kräver ett värde

--deferred-total-calculating

Vill du aktivera fördröjd total beräkning? 1 - Ja, 0 - Nej

 • Kräver ett värde

--key

Krypteringsnyckel

 • Kräver ett värde

--db-host

Databasservervärd

 • Kräver ett värde

--db-name

Databasnamn

 • Kräver ett värde

--db-user

Användarnamn för databasserver

 • Kräver ett värde

--db-engine

Databasservermotor

 • Kräver ett värde

--db-password

Lösenord för databasserver

 • Kräver ett värde

--db-prefix

Prefix för databastabell

 • Kräver ett värde

--db-model

Databastyp

 • Kräver ett värde

--db-init-statements

Initial uppsättning kommandon för databas

 • Kräver ett värde

--skip-db-validation, -s

Om det anges hoppas validering av databasanslutning över

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--http-cache-hosts

http-cachevärdar

 • Kräver ett värde

--db-ssl-key

Fullständig sökväg till klientnyckelfilen för att upprätta en databasanslutning via SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--db-ssl-cert

Fullständig sökväg till klientcertifikatfilen för att upprätta en databasanslutning via SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--db-ssl-ca

Fullständig sökväg till servercertifikatfilen för att upprätta en databasanslutning via SSL

 • Standard: "
 • Kräver ett värde

--db-ssl-verify

Verifiera servercertifiering

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--session-save

Hanterare för sessionssparande

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-host

Fullständigt kvalificerat värdnamn, IP-adress eller absolut sökväg om UNIX-socketar används

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-timeout

Anslutningens timeout, i sekunder

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-persistent-id

Unik sträng för att aktivera beständiga anslutningar

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-db

Redis-databasnummer

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-compression-threshold

Komprimeringströskel för Redis

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-compression-lib

Redis-komprimeringsbibliotek. Värden: gzip (standard), lzf, lz4, snappy

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-log-level

Redis-loggnivå. Värden: 0 (minst utförlig) till 7 (mest utförlig)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-max-concurrency

Maximalt antal processer som kan vänta på ett lås i en session

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-break-after-frontend

Antal sekunder att vänta innan ett lås för en klientsession bryts

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-break-after-adminhtml

Antal sekunder att vänta innan ett lås för administratörssessionen bryts

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-first-lifetime

Livstid, i sekunder, för session för icke-bots vid första skrivning (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-bot-first-lifetime

Livstid, i sekunder, för session för bots vid första skrivning (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-bot-lifetime

Sessionens livstid för start vid efterföljande skrivningar (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-disable-locking

Redis inaktiverar låsning. Värden: false (standard), true

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-min-lifetime

Redis-sessionens livstid i sekunder

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-max-lifetime

Maximal sessionstid för Redis, i sekunder

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-master

Redis Sentinel master

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-servers

Redis Sentinel-servrar, kommaseparerade

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-verify-master

Redis Sentinel, verifiera master. Värden: false (standard), true

 • Kräver ett värde

--session-save-redis-sentinel-connect-retries

Redis Sentinel-anslutningsförsök.

 • Kräver ett värde

--cache-backend

Standardhanterare för cache

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-server

Redis-server

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-db

Databasnummer för cachen

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-compress-data

Ange 0 om du vill inaktivera komprimering (standard är 1, aktiverad)

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-compression-lib

Komprimeringsbibliotek att använda [snappy,lzf,l4z,zstd,gzip] (lämna tomt för att bestämma automatiskt)

 • Kräver ett värde

--cache-backend-redis-use-lua

Ange 1 för att aktivera Llua (standard är 0, inaktiverat)

 • Kräver ett värde

--cache-id-prefix

ID-prefix för cachenycklar

 • Kräver ett värde

--allow-parallel-generation

Tillåt generering av cache på ett icke-blockerande sätt

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--page-cache

Standardhanterare för cache

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-server

Redis-server

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-db

Databasnummer för cachen

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-compress-data

Ange 1 för att komprimera helsidescachen (använd 0 för att inaktivera)

 • Kräver ett värde

--page-cache-redis-compression-lib

Komprimeringsbibliotek att använda [snappy,lzf,l4z,zstd,gzip] (lämna tomt för att bestämma automatiskt)

 • Kräver ett värde

--page-cache-id-prefix

ID-prefix för cachenycklar

 • Kräver ett värde

--lock-provider

Lås leverantörsnamn

 • Kräver ett värde

--lock-db-prefix

Installationsspecifikt låsprefix för att undvika låskonflikter

 • Kräver ett värde

--lock-zookeeper-host

Värd och port för anslutning till Zookeeper-klustret. Exempel: 127.0.0.1:2181

 • Kräver ett värde

--lock-zookeeper-path

Sökvägen där Zookeeper sparar lås. Standardsökvägen är: /magento/locks

 • Kräver ett värde

--lock-file-path

Sökvägen där fillås sparas.

 • Kräver ett värde

--document-root-is-pub

Flagga som ska visas är Pub är på roten, kan bara vara true eller false

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger

Hanterare för mottrycksloggare

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-server

Redis-server

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-port

Redis-serverlyssningsport

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-timeout

Servertimeout för Redis

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-persistent

Redis persistent

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-db

Redis-databasnummer

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-password

Redis-serverlösenord

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-redis-user

Redis-serveranvändare

 • Kräver ett värde

--backpressure-logger-id-prefix

ID-prefix för nycklar

 • Kräver ett värde

--base-url

Den URL som butiken ska vara tillgänglig på. Inaktuell, använd config:set med sökväg web/unsecure/base_url

 • Kräver ett värde

--language

Standardspråkkod. Inaktuell, använd config:set med sökväg general/locale/code

 • Kräver ett värde

--timezone

Standardkod för tidszon. Inaktuell, använd config:set med sökväg allmän/nationell inställning/tidszon

 • Kräver ett värde

--currency

Standardvalutakod. Inaktuellt, använd config:set med sökvägsvaluta/alternativ/bas, valuta/alternativ/standard och valuta/alternativ/tillåt

 • Kräver ett värde

--use-rewrites

Använd omskrivningar. Inaktuell, använd config:set med sökväg web/seo/use_rewrites

 • Kräver ett värde

--use-secure

Använd säkra URL:er. Aktivera bara det här alternativet om SSL är tillgängligt. Inaktuell, använd config:set med sökväg web/secure/use_in_frontTur

 • Kräver ett värde

--base-url-secure

Bas-URL för SSL-anslutning. Inaktuell, använd config:set med sökvägen web/secure/base_url

 • Kräver ett värde

--use-secure-admin

Kör administratörsgränssnitt med SSL. Inaktuell, använd config:set med sökvägen web/secure/use_in_adminhtml

 • Kräver ett värde

--admin-use-security-key

Anger om en säkerhetsnyckelfunktion ska användas i Magento Admin-URL:er och -formulär. Inaktuell, använd config:set med sökvägsadministratör/säkerhet/use_form_key

 • Kräver ett värde

--admin-user

Administratörsanvändare

 • Accepterar ett värde

--admin-password

Administratörslösenord

 • Accepterar ett värde

--admin-email

Administratörens e-postadress

 • Accepterar ett värde

--admin-firstname

Förnamn för administratör

 • Accepterar ett värde

--admin-lastname

Administratörens efternamn

 • Accepterar ett värde

--search-engine

Sökmotor. Värden: elasticsearch7, elasticsearch8, opensearch

 • Kräver ett värde

--elasticsearch-host

Elasticsearch servervärd.

 • Kräver ett värde

--elasticsearch-port

Elasticsearch serverport.

 • Kräver ett värde

--elasticsearch-enable-auth

Ange 1 för att aktivera autentisering. (standard är 0, inaktiverad)

 • Kräver ett värde

--elasticsearch-username

Elasticsearch användarnamn. Gäller endast om HTTP-autentisering är aktiverat

 • Kräver ett värde

--elasticsearch-password

Elasticsearch lösenord. Gäller endast om HTTP-autentisering är aktiverat

 • Kräver ett värde

--elasticsearch-index-prefix

Elasticsearch-indexprefix.

 • Kräver ett värde

--elasticsearch-timeout

Servertimeout för Elasticsearch.

 • Kräver ett värde

--opensearch-host

OpenSearch-servervärd.

 • Kräver ett värde

--opensearch-port

OpenSearch-serverport.

 • Kräver ett värde

--opensearch-enable-auth

Ange 1 för att aktivera autentisering. (standard är 0, inaktiverad)

 • Kräver ett värde

--opensearch-username

OpenSearch-användarnamn. Gäller endast om HTTP-autentisering är aktiverat

 • Kräver ett värde

--opensearch-password

OpenSearch-lösenord. Gäller endast om HTTP-autentisering är aktiverat

 • Kräver ett värde

--opensearch-index-prefix

Index för OpenSearch.

 • Kräver ett värde

--opensearch-timeout

Tidsgräns för OpenSearch-server.

 • Kräver ett värde

--cleanup-database

Rensa databasen före installationen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--sales-order-increment-prefix

Prefix för försäljningsordernummer

 • Kräver ett värde

--use-sample-data

Använd exempeldata

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--enable-modules

Lista med kommaavgränsade modulnamn. Detta måste ingå under installationen. Tillgängliga magiska param "all".

 • Accepterar ett värde

--disable-modules

Lista med kommaavgränsade modulnamn. Detta måste undvikas under installationen. Tillgängliga magiska param "all".

 • Accepterar ett värde

--convert-old-scripts

Tillåter konvertering av gamla skript (InstallSchema, UpgradeSchema) till formatet db_schema.xml

 • Standard: false
 • Accepterar ett värde

--interactive, -i

Interaktiv installation av Magento

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--safe-mode

Säker installation av Magento med dumpar på destruktiva operationer, som borttagning av spalter

 • Accepterar ett värde

--data-restore

Återställ borttagna data från dumpar

 • Accepterar ett värde

--dry-run

Installationen av Magento kommer att köras i torrkörningsläge

 • Standard: false
 • Accepterar ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:performance:generate-fixtures

bin/magento setup:performance:generate-fixtures [-s|--skip-reindex] [--] <profile>

Skapar korrigeringar

profile

Sökväg till profilkonfigurationsfil

 • Obligatoriskt

--skip-reindex, -s

Hoppa över omindexering

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:rollback

bin/magento setup:rollback [-c|--code-file CODE-FILE] [-m|--media-file MEDIA-FILE] [-d|--db-file DB-FILE] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Återställer Magento-programkodbas, media och databas

--code-file, -c

Basnamn för säkerhetskopieringsfilen för kod i var/backups

 • Kräver ett värde

--media-file, -m

Basnamn för mediesäkerhetskopieringsfilen i var/backups

 • Kräver ett värde

--db-file, -d

Basnamn för databassäkerhetskopieringsfilen i var/backups

 • Kräver ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:static-content:deploy

bin/magento setup:static-content:deploy [-f|--force] [-s|--strategy [STRATEGY]] [-a|--area [AREA]] [--exclude-area [EXCLUDE-AREA]] [-t|--theme [THEME]] [--exclude-theme [EXCLUDE-THEME]] [-l|--language [LANGUAGE]] [--exclude-language [EXCLUDE-LANGUAGE]] [-j|--jobs [JOBS]] [--max-execution-time [MAX-EXECUTION-TIME]] [--symlink-locale] [--content-version CONTENT-VERSION] [--refresh-content-version-only] [--no-javascript] [--no-js-bundle] [--no-css] [--no-less] [--no-images] [--no-fonts] [--no-html] [--no-misc] [--no-html-minify] [--no-parent] [--] [<languages>...]

Distribuerar statiska vyfiler

languages

Blankstegsavgränsad lista med ISO-639-språkkoder som statiska vyfiler ska skrivas ut för.

 • Standard: []

 • Array

--force, -f

Distribuera filer i valfritt läge.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--strategy, -s

Distribuera filer med angiven strategi.

 • Standard: quick
 • Accepterar ett värde

--area, -a

Generera filer endast för de angivna områdena.

 • Standard: all
 • Accepterar flera värden

--exclude-area

Generera inga filer för de angivna områdena.

 • Standard: none
 • Accepterar flera värden

--theme, -t

Generera statiska vyfiler endast för de angivna temana.

 • Standard: all
 • Accepterar flera värden

--exclude-theme

Generera inte filer för de angivna temana.

 • Standard: none
 • Accepterar flera värden

--language, -l

Generera filer endast för de angivna språken.

 • Standard: all
 • Accepterar flera värden

--exclude-language

Generera inte filer för de angivna språken.

 • Standard: none
 • Accepterar flera värden

--jobs, -j

Aktivera parallell bearbetning med angivet antal jobb.

 • Standard: 0
 • Accepterar ett värde

--max-execution-time

Maximal förväntad körningstid för den statiska distributionsprocessen (i sekunder).

 • Standard: 900
 • Accepterar ett värde

Skapa länkar för filerna för de språkinställningarna som skickas för distribution, men som inte har några anpassningar.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--content-version

Anpassad version av statiskt innehåll kan användas om distributionen körs på flera noder för att säkerställa att den statiska innehållsversionen är identisk och att cachelagring fungerar som den ska.

 • Kräver ett värde

--refresh-content-version-only

Om du bara uppdaterar versionen av statiskt innehåll kan du uppdatera statiskt innehåll i webbläsarens cache och CDN-cache.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-javascript

Distribuera inte JavaScript-filer.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-js-bundle

Distribuera inte JavaScript-paketfiler.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-css

Distribuera inte CSS-filer.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-less

Distribuera inte LESS-filer.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-images

Distribuera inte bilder.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-fonts

Distribuera inte teckensnittsfiler.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-html

Distribuera inte HTML-filer.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-misc

Distribuera inte filer av andra typer (.md, .jbf, .csv osv.).

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-html-minify

Minimera inte HTML-filer.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-parent

Kompilera inte överordnade teman. Stöds endast i snabba och standardiserade strategier.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:store-config:set

bin/magento setup:store-config:set [--base-url BASE-URL] [--language LANGUAGE] [--timezone TIMEZONE] [--currency CURRENCY] [--use-rewrites USE-REWRITES] [--use-secure USE-SECURE] [--base-url-secure BASE-URL-SECURE] [--use-secure-admin USE-SECURE-ADMIN] [--admin-use-security-key ADMIN-USE-SECURITY-KEY] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Installerar butikskonfigurationen. Borttagen sedan 2.2.0. Använd config:set i stället

--base-url

Den URL som butiken ska vara tillgänglig på. Inaktuell, använd config:set med sökväg web/unsecure/base_url

 • Kräver ett värde

--language

Standardspråkkod. Inaktuell, använd config:set med sökväg general/locale/code

 • Kräver ett värde

--timezone

Standardkod för tidszon. Inaktuell, använd config:set med sökväg allmän/nationell inställning/tidszon

 • Kräver ett värde

--currency

Standardvalutakod. Inaktuellt, använd config:set med sökvägsvaluta/alternativ/bas, valuta/alternativ/standard och valuta/alternativ/tillåt

 • Kräver ett värde

--use-rewrites

Använd omskrivningar. Inaktuell, använd config:set med sökväg web/seo/use_rewrites

 • Kräver ett värde

--use-secure

Använd säkra URL:er. Aktivera bara det här alternativet om SSL är tillgängligt. Inaktuell, använd config:set med sökväg web/secure/use_in_frontTur

 • Kräver ett värde

--base-url-secure

Bas-URL för SSL-anslutning. Inaktuell, använd config:set med sökvägen web/secure/base_url

 • Kräver ett värde

--use-secure-admin

Kör administratörsgränssnitt med SSL. Inaktuell, använd config:set med sökvägen web/secure/use_in_adminhtml

 • Kräver ett värde

--admin-use-security-key

Anger om en säkerhetsnyckelfunktion ska användas i Magento Admin-URL:er och -formulär. Inaktuell, använd config:set med sökvägsadministratör/säkerhet/use_form_key

 • Kräver ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:uninstall

bin/magento setup:uninstall [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Avinstallerar programmet Magento

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

setup:upgrade

bin/magento setup:upgrade [--keep-generated] [--convert-old-scripts [CONVERT-OLD-SCRIPTS]] [--safe-mode [SAFE-MODE]] [--data-restore [DATA-RESTORE]] [--dry-run [DRY-RUN]] [--magento-init-params MAGENTO-INIT-PARAMS]

Uppgraderar Magento-programmet, DB-data och schema

--keep-generated

Förhindrar att genererade filer tas bort. Vi avråder från att använda det här alternativet förutom när vi distribuerar till produktion. Kontakta systemintegratören eller administratören om du vill ha mer information.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--convert-old-scripts

Tillåter konvertering av gamla skript (InstallSchema, UpgradeSchema) till formatet db_schema.xml

 • Standard: false
 • Accepterar ett värde

--safe-mode

Säker installation av Magento med dumpar på destruktiva operationer, som borttagning av spalter

 • Accepterar ett värde

--data-restore

Återställ borttagna data från dumpar

 • Accepterar ett värde

--dry-run

Installationen av Magento kommer att köras i torrkörningsläge

 • Standard: false
 • Accepterar ett värde

--magento-init-params

Lägg till i valfritt kommando för att anpassa initieringsparametrar för Magento, till exempel: "MAGE_MODE=developer&MAGE_DIRS[bas][path]=/var/www/example.com&MAGE_DIRS[cache][path]=/var/tmp/cache"

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

store:list

bin/magento store:list

Visar listan över butiker

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

store:website:list

bin/magento store:website:list

Visar listan över webbplatser

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

support:backup:code

bin/magento support:backup:code [--name [NAME]] [-o|--output [OUTPUT]] [-l|--logs]

Skapa säkerhetskopia av kod

--name

Dumpa namn

 • Accepterar ett värde

--output, -o

Utdatasökväg

 • Accepterar ett värde

--logs, -l

Inkludera loggar

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

support:backup:db

bin/magento support:backup:db [--name [NAME]] [-o|--output [OUTPUT]] [-l|--logs] [-i|--ignore-sanitize]

Skapa DB-säkerhetskopiering

--name

Dumpa namn

 • Accepterar ett värde

--output, -o

Utdatasökväg

 • Accepterar ett värde

--logs, -l

Inkludera loggar

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ignore-sanitize, -i

Ignorera sanering

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

support:utility:check

bin/magento support:utility:check [--hide-paths]

Kontrollera nödvändiga verktyg för säkerhetskopiering

--hide-paths

Kontrollera bara nödvändiga konsolverktyg

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

support:utility:paths

bin/magento support:utility:paths [-f|--force]

Skapa verktygssökvägslista

--force, -f

Tvinga

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

theme:uninstall

bin/magento theme:uninstall [--backup-code] [-c|--clear-static-content] [--] <theme>...

Avinstallerar tema

theme

Sökväg till temat. Temasökvägen ska anges som fullständig sökväg, vilket är område/leverantör/namn. Till exempel front/Magento/blank

 • Standard: []

 • Obligatoriskt

 • Array

--backup-code

Säkerhetskopiera kod (förutom tillfälliga filer)

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--clear-static-content, -c

Rensa genererade statiska vyfiler.

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

varnish:vcl:generate

bin/magento varnish:vcl:generate [--access-list ACCESS-LIST] [--backend-host BACKEND-HOST] [--backend-port BACKEND-PORT] [--export-version EXPORT-VERSION] [--grace-period GRACE-PERIOD] [--input-file INPUT-FILE] [--output-file OUTPUT-FILE]

Skapar lack VCL och lägger det på kommandoraden

--access-list

IP-åtkomstlista som kan rensa engelska

 • Standard: localhost
 • Kräver ett värde

--backend-host

Värd för webbserverdelen

 • Standard: localhost
 • Kräver ett värde

--backend-port

Port för webbserverdelen

 • Standard: 8080
 • Kräver ett värde

--export-version

The version of Varnish file

 • Standard: 6
 • Kräver ett värde

--grace-period

Behåll programmet i sekunder

 • Standard: 300
 • Kräver ett värde

--input-file

Indatafil att generera cl från

 • Kräver ett värde

--output-file

Sökväg till filen som ska skrivas vcl

 • Kräver ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

webhooks:dev:run

bin/magento webhooks:dev:run <name> <payload>

Kör en registrerad webkrok i utvecklingssyfte.

name

Webkrocksnamn

 • Obligatoriskt

payload

Webkroknyttolasten i JSON-format

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

webhooks:generate:module

bin/magento webhooks:generate:module

Generera plugin-program baserat på webkroks registreringar

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

webhooks:info

bin/magento webhooks:info [--depth [DEPTH]] [--] <webhook-name> [<webhook-type>]

Returnerar nyttolasten för den angivna webkroken.

webhook-name

Namn på webkrockmetod

 • Obligatoriskt

webhook-type

Webkrotyp (före, efter)

 • Standard: before

--depth

Antalet nivåer i webkroks nyttolast som ska returneras

 • Standard: 3
 • Accepterar ett värde

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

webhooks:list

bin/magento webhooks:list

Visar en lista över webbhookar som prenumererar

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

webhooks:list:all

bin/magento webhooks:list:all <module_name>

Returnerar en lista över webbhovsmetodnamn som stöds för den angivna modulen

module_name

Modulnamn

 • Obligatoriskt

--help, -h

Visa hjälp för det angivna kommandot. När inget kommando anges visas hjälpen för listkommandot

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--quiet, -q

Skriv inget meddelande

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--verbose, -v|-vv|-vvv

Öka meddelandenas utförlighet: 1 för normal utskrift, 2 för mer utförlig utskrift och 3 för felsökning

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--version, -V

Visa den här programversionen

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--ansi

Tvinga (eller inaktivera) ANSI-utdata

 • Accepterar inte ett värde

--no-ansi

Ignorera alternativet "—ansi"

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde

--no-interaction, -n

Ställ inga interaktiva frågor

 • Standard: false
 • Accepterar inte ett värde
recommendation-more-help
c2d96e17-5179-455c-ad3a-e1697bb4e8c3