Versionsinformation för Magento Open Source

Läs om de senaste förbättringarna i kodbasen Magento Open Source, inklusive förbättringar, säkerhet, felkorrigeringar och kända fel.

NOTE
Även om koden för förbättringar och felkorrigeringar som beskrivs i den här versionsinformationen medföljer Adobe Commerce, kommer flera av dessa projekt (till exempel B2B, Page Builder och Progressive Web Application (PWA) Studio) också att släppas oberoende av varandra. Felkorrigeringar för dessa projekt beskrivs i den separata, projektspecifika versionsinformation som finns i dokumentationen för varje projekt. Se produktversionsöversikt.
NOTE
Adobe Commerce och Magento Open Source kan innehålla ändringar som är inkompatibla bakåt (BIC). Om du vill granska ändringar som är inkompatibla bakåt kan du läsa BIC-referens. Viktiga bakåtkompatibla problem beskrivs i BIC i korthet. Inte alla releaser innehåller viktiga BIC:er.
recommendation-more-help
1d4eef6c-fef1-4e61-85eb-b58d7b9ac29f