Klona exempeldata i Git-databaser

I det här avsnittet beskrivs hur du klonar och lägger till exempeldata om du klonade GitHub-databasen i Magento Open Source. Den här metoden är endast avsedd för utvecklare som bidrar till utvecklingen (det vill säga utvecklare som tänker bidra till kodbasen Magento Open Source).

Om du inte är en bidragsgivare väljer du ett av de andra alternativen som visas i innehållsförteckningen till vänster på sidan.

Utvecklare som deltar kan använda den här metoden för att installera exempeldata endast om följande är sant:

WARNING
Du kan använda exempeldata med antingen grenen develop (mer aktuell) eller en släppt gren (till exempel 2.4 (mer stabil)). Vi rekommenderar att du använder en frisläppt gren eftersom den är stabilare. Om du bidrar med kod till databasen och du behöver den senaste koden använder du grenen develop. Oavsett vilken gren du väljer måste du klona motsvarande gren i Magento Open Source GitHub-databasen. Exempeldata för grenen develop kan till exempel användas endast med grenen Magento Open Source develop.

Klona exempeldatabasen

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar exempeldata genom att klona databasen med exempeldata. Du kan klona exempeldatabasen på något av följande sätt:

Klona med SSH

Så här klonar du GitHub-databasen med exempeldata med SSH-protokollet:

 1. Gå till exempeldatalagret i en webbläsare.

 2. Klicka på SSH i listan bredvid namnet på grenen.

 3. Klicka på Kopiera till Urklipp

  I bilden nedan visas ett exempel.

  Klona GitHub-databasen med SSH

 4. Byt till webbserverns dokumentrotkatalog.

  Vanligtvis är det /var/www för Ubuntu och /var/www/html för CentOS.

 5. Ange git clone och klistra in värdet som du fick tidigare.

  Ett exempel följer:

  code language-bash
  git clone git@github.com:magento/magento2-sample-data.git
  
 6. Vänta tills databasen har klonats på servern.

  note note
  NOTE
  Om följande fel visas kontrollerar du att du delade din SSH-nyckel med GitHub:
  code language-none
  Cloning into 'magento2'...
  Permission denied (publickey).
  fatal: The remote end hung up unexpectedly
  
 7. Kontrollera att du checkar ut den gren i exempeldatalagret som motsvarar den gren du använde från huvuddatabasen magento2.

  Exempel:

  Om du använde 2.4-develop-grenen i Magento Open Source GitHub-databasen bör Sample Data-grenen vara 2.4-develop.

  Om du vill checka ut rätt gren kör du följande kommando från exempeldatalagrets rotkatalog (förutsatt att du behöver 2.4-develop-grenen):

  code language-bash
  git checkout 2.4-develop
  
 8. Ändra till <app_root>.

 9. Ange följande kommando för att skapa symboliska länkar mellan filerna som du klonade så att exempeldata fungerar som de ska:

  code language-bash
  php -f <sample-data_clone_dir>/dev/tools/build-sample-data.php -- --ce-source="<path_to_your_magento_instance>"
  
 10. Vänta tills kommandot har slutförts.

 11. Se Ange behörigheter och ägarskap för filsystemet.

 12. Kör följande kommando:

  code language-bash
  bin/magento setup:upgrade
  

Klona med HTTPS

Så här klonar du GitHub-databasen med exempeldata med HTTPS-protokollet:

 1. Gå till exempeldatalagret i en webbläsare.

 2. Klicka på HTTPS under fältet klon-URL till höger på sidan.

 3. Klicka på Kopiera till Urklipp.

  I bilden nedan visas ett exempel.

  Klona GitHub-databasen med HTTPS

 4. Byt till webbserverns dokumentrotkatalog.

  Vanligtvis är det /var/www för Ubuntu och /var/www/html för CentOS.

 5. Ange git clone och klistra in värdet som du fick tidigare.

  Ett exempel följer:

  code language-bash
  git clone https://github.com/magento/magento2-sample-data.git
  
 6. Vänta tills databasen har klonats på servern.

 7. Kontrollera att du checkar ut den gren i exempeldatalagret som motsvarar den gren du använde från huvuddatabasen magento2.

  Exempel:

  Om du använde 2.4-develop-grenen i Magento Open Source GitHub-databasen bör Sample Data-grenen vara 2.4-develop.

  Om du vill checka ut rätt gren kör du följande kommando från exempeldatalagrets rotkatalog (förutsatt att du behöver 2.4-develop-grenen):

  code language-bash
  git checkout 2.4-develop
  
 8. Ändra till <magento_root>.

 9. Ange följande kommando för att skapa symboliska länkar mellan filerna som du klonade så att exempeldata fungerar som de ska:

  code language-bash
  php -f <sample-data_clone_dir>/dev/tools/build-sample-data.php -- --ce-source="<path_to_your_magento_instance>"
  

  Exempel:

  code language-bash
  php -f <sample-data_clone_dir>/dev/tools/build-sample-data.php -- --ce-source="/var/www/magento2"
  
 10. Vänta tills kommandot har slutförts.

 11. Se nästa avsnitt.

WARNING
Om du installerar exempeldata efter-installationen av Adobe Commerce måste du också köra följande kommando för att uppdatera databasen och schemat:
code language-bash
<magento_root>/bin/magento setup:upgrade

Ange ägarskap och behörigheter för filsystemet

Eftersom skriptet php build-sample-data.php skapar länkar mellan exempeldatalagret och din Magento Open Source-databas måste du ange filsystembehörigheter och ägarskap i exempeldatalagret. Om du inte gör det blir det fel att öppna butiken.

Så här anger du behörigheter och ägarskap för filsystemet i exempeldatabasen:

 1. Byt till din exempeldataklonkatalog.

 2. Ange ägarskap:

  code language-bash
  chown -R :<your web server group name> .
  

  Typiska exempel:

  • CentOS: chown -R :apache .

  • Ubuntu: chown -R :www-data .

 3. Ange behörigheter:

  code language-bash
  find . -type d -exec chmod g+ws {} +
  
 4. Rensa statiska filer:

  code language-bash
  cd <your Magento Open Source install dir>
  
  code language-bash
  rm -rf var/cache/* var/page_cache/* generated/*
  

Slutför installationen av exempeldata

När du har hämtat exempeldatapaketen loggar du in på programservern som, eller växlar till, ägaren av filsystemet och anger följande kommando i katalogen <app_root>:

bin/magento setup:upgrade
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995