Databasreplikering

NOTE
Den här funktionen är endast tillgänglig för Adobe Commerce-instanser.
IMPORTANT
Den delade databasfunktionen var inaktuell i version 2.4.2 av Adobe Commerce. Se Återgå från en delad databas till en enskild databas.

Att konfigurera databasreplikering ger följande fördelar:

 • Ger säkerhetskopiering av data
 • Aktiverar dataanalys utan att masterdatabasen påverkas
 • Skalbarhet

MySQL-databaser replikeras asynkront, vilket innebär att slavar inte behöver anslutas permanent för att kunna ta emot uppdateringar från huvudservern.

Konfigurera databasreplikering

En fördjupad diskussion om databasreplikering ligger utanför den här handbokens räckvidd. Om du vill konfigurera den kan du läsa en resurs som:

Commerce tillhandahåller exempelkonfigurationer för MySQL för dina slavdatabaser. En enkel konfiguration tillhandahålls med klassen ResourceConnections README.md.

Följande är mer avancerat och finns endast i din information:

  return array (
   //...
   'db' =>
     array (
      'connection' =>
        array (
         'indexer' =>
           array (
            'host' => 'default-master-host',
            'dbname' => 'magento',
            'username' => 'magento',
            'password' => 'magento',
            'active' => '1',
            'persistent' => NULL,
           ),
         'default' =>
           array (
            'host' => 'default-master-host',
            'dbname' => 'magento',
            'username' => 'magento',
            'password' => 'magento',
            'active' => '1',
           ),
         'checkout' =>
           array (
            'host' => 'checkout-master-host',
            'dbname' => 'checkout',
            'username' => 'magento',
            'password' => 'magento',
            'model' => 'mysql4',
            'engine' => 'innodb',
            'initStatements' => 'SET NAMES utf8;',
            'active' => '1',
           ),
         'sales' =>
           array (
            'host' => 'sales-master-host',
            'dbname' => 'sales',
            'username' => 'magento',
            'password' => 'magento',
            'model' => 'mysql4',
            'engine' => 'innodb',
            'initStatements' => 'SET NAMES utf8;',
            'active' => '1',
           ),
        ),
      'slave_connection' =>
        array (
         'default' =>
           array (
            'host' => 'default-slave-host',
            'dbname' => 'magento',
            'username' => 'read_only',
            'password' => 'password',
            'active' => '1',
           ),
         'checkout' =>
           array (
            'host' => 'checkout-slave-host',
            'dbname' => 'checkout',
            'username' => 'read_only',
            'password' => 'password',
            'model' => 'mysql4',
            'engine' => 'innodb',
            'initStatements' => 'SET NAMES utf8;',
            'active' => '1',
           ),
         'sales' =>
           array (
            'host' => 'sales-slave-host',
            'dbname' => 'sales',
            'username' => 'read_only',
            'password' => 'password',
            'model' => 'mysql4',
            'engine' => 'innodb',
            'initStatements' => 'SET NAMES utf8;',
            'active' => '1',
           ),
         ),
        'table_prefix' => '',
  ),
  //.......

Prestandaförbättring

Om du vill förbättra prestanda för replikering av masterslav kan du filtrera vissa tabeller på slavinstanser. Vi rekommenderar att du filtrerar alla temporära tabeller med namnmönstret search\_tmp\_% som används för katalogsökning.

Om du vill göra det lägger du till följande rad i din my.cnf-fil på dina slavförekomster:

replicate-wild-ignore-table=%.search\_tmp\_%
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c