Krav för utveckling, bygge och produktion av system

Filbehörigheter och ägarskap måste vara enhetliga i alla utvecklings-, bygg- och produktionssystem. För att detta ska fungera måste du antingen:

INFO
Om du väljer det här sättet måste du ange filsystembehörigheter och ägarskap varje gång du hämtar kod från ditt byggsystem (om filsystemets ägare eller webbserveranvändaren är olika på ditt byggsystem).
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c