Kör enhetstester

WARNING
Alla Magento CLI-kommandon måste köras av ägare av filsystem.

Det här kommandot kör en uppsättning tester som definierats i kodbasen i Commerce 2. Du kan antingen köra alla tester eller tester som du väljer. När en typ som inte stöds anges avslutas programmet och alla tillgängliga typer visas. Efter körning visas en detaljerad rapport som visar testkörningen och resultaten.

Förutsättningar

Innan du kör det här kommandot gör du följande måste vara true:

  • The Magento_Developer -modulen måste vara aktiverad. Du kan aktivera den på följande sätt:

    code language-bash
    bin/magento module:enable [--force] Magento_Developer
    

    Använd --force endast om det är nödvändigt.

  • Systemet måste vara konfigurerat för att köra de önskade testerna.

Om du till exempel vill köra integrationstester bör du kopiera dev/tests/integration/etc/install-config-mysql.php.dist till dev/tests/integration/etc/install-config-mysql.php och anpassa den efter din egen miljö.

Köra tester

Kommandoanvändning:

bin/magento dev:tests:run <test>

Så här listar du tillgängliga testtyper:

bin/magento dev:tests:run --help

Exempelretur:

all, unit, integration, integration-all, static, static-all, integrity, legacy, default

Så här kör du integreringstester:

bin/magento dev:tests:run integration
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c