Kör enhetstester

WARNING
Alla Magento CLI-kommandon måste köras av filsystemets ägare.

Det här kommandot kör en uppsättning tester som definieras i Commerce 2-kodbasen. Du kan antingen köra alla tester eller tester som du väljer. När en typ som inte stöds anges avslutas programmet och alla tillgängliga typer visas. Efter körning visas en detaljerad rapport som visar testkörningen och resultaten.

Förutsättningar

Innan du kör det här kommandot måste följande vara:

  • Modulen Magento_Developer måste aktiveras. Du kan aktivera den på följande sätt:

    code language-bash
    bin/magento module:enable [--force] Magento_Developer
    

    Använd bara alternativet --force om det är nödvändigt.

  • Systemet måste vara konfigurerat för att köra de önskade testerna.

Om du till exempel vill köra integrationstester bör du kopiera dev/tests/integration/etc/install-config-mysql.php.dist till dev/tests/integration/etc/install-config-mysql.php och ändra den så att den passar din miljö.

Köra tester

Kommandoanvändning:

bin/magento dev:tests:run <test>

Så här listar du tillgängliga testtyper:

bin/magento dev:tests:run --help

Exempelretur:

all, unit, integration, integration-all, static, static-all, integrity, legacy, default

Så här kör du integreringstester:

bin/magento dev:tests:run integration
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c