Konfigurera cachelagring

Commerce I kan du konfigurera alternativ till standardfilsystemets cachning. I den här guiden diskuteras några av dessa alternativ, nämligen

 • Ställ in följande cacheminnesmekanismer i Commerce konfiguration:

  • Databas
  • Redis
  • Filsystem (standard): Ingen konfiguration behövs för att använda standardfilsystemets cachelagring.
 • Konfigurera Varnish utan att ändra Commerce konfiguration.

Cachelagring av terminologi

Commerce använder följande cachelagringsterminologi:

 • Frontend- Liknar ett gränssnitt eller en gateway för cachelagring, implementerat av Magento\Framework\Cache\Frontend.

 • Cache-typer—Kan vara någon av typerna i Commerce eller du kan skapa egna.

 • Backend—Anger information om cache-lagring, implementerat av Magento\Framework\Cache\Backend

 • Backend på två nivåer—Lagrar cacheposter i två bakgrunder: en snabbare och en långsammare.

  note info
  INFO
  Konfiguration av serverdelscache på två nivåer ligger utanför den här guidens omfång.

Konfigurationsalternativ

 • Ändra angiven default cachefrontend—

  Du ändrar bara <magento_root>/app/etc/di.xml filen, Commerce-programmets globala konfiguration för beroendeinjicering.

 • Konfigurera en egen anpassad cacheklientserver -

  Du ändrar bara <magento_root>/app/etc/env.php eftersom den åsidosätter motsvarande konfiguration i di.xml -fil.

TIP
På engelska krävs inga ändringar i Commerce konfiguration. Se Konfigurera och använda engelska.
recommendation-more-help
386822bd-e32c-40a8-81c2-ed90ad1e198c