Lagringsplats och mappningsinställningar

Aktivera lagringsplats och mappningsfunktioner för arkivuppfyllelse genom att konfigurera en distansleverantör om du vill söka efter butiksplatser.

Krav

Under konfigurationsprocessen anger du en Google API-nyckel för Google Maps-plattformen. Om du inte har någon, generera en från Google Maps-plattformen.

Så här konfigurerar du distansprovidern:

 1. Från Stores > General i Admin lägger du till Google Maps-integrering för innehållstypen Karta.

  • Gå till Stores > Configuration > General > Content Management.

  • Lägg till Google API-nyckeln i Google Maps API Key fält.

 2. Från Stores > Inventory i Admin väljer du distansleverantör för Lagra uppfyllelse.

  • Gå till Stores > Configuration > Catalog > Inventory.

  • Expandera avsnittet Distance Provider for Distance Based SSA.

  • Ange Provider till Google Map.

 3. Konfigurera inställningar för Google Distance Provider.

  • Lägg till Google API-nyckel.

  • Ange Computation Mode till Driving och Value till Distance

recommendation-more-help
dd168ac6-a357-4bc5-ae6f-a7e463fa4dfb