Konfiguration av bakgrundsprocess

Integreringen av Store Fulfillment använder bakgrundsprocesser och meddelandeköer för optimala prestanda och skalbarhet. Bygg miljöer för Adobe Commerce butiker med distributionsvariabler som startar automatiskt meddelandekökörare.

Bakgrundsprocesserna hanteras med Adobe Commerce standardprogram Schemalagda aktiviteter funktionalitet. Dessa processer ansvarar för synkronisering av konfigurationsdata för order och handlares butik med webbtjänster för arkivleveranser.

Hantera schemalagda aktiviteter för uppfyllelse av butik

Gå till Stores > Configuration > Advanced > System > Cron (Scheduled Tasks) > Cron configuration options for group:store_fulfillment.

Granska standardkonfigurationen för Store Fulfillment services. Du kan anpassa de här inställningarna baserat på din orderbearbetningsvolym och resurstillgänglighet.

recommendation-more-help
dd168ac6-a357-4bc5-ae6f-a7e463fa4dfb