Återbetalningar

Återbetalningar för Payment Services beställningar skapas i administratören som en del av kreditnotsprocessen. En kreditnota är ett dokument som visar det belopp som ska betalas till kunden, för en fullständig eller partiell återbetalning, som kan tillämpas på ett köp eller återbetalas direkt till kunden. Kreditnotor kan bara utfärdas för order som fakturerad.

Se Kreditnotor i vår huvudanvändarhandbok för mer information och för att lära dig hur man utfärdar och skriver ut kreditnotor.

För beställningar som behandlas med PayPal eller ett kreditkort kan du:

  • Återbetala hela orderbeloppet
  • Återbetala en del av en order (eller flera delbelopp)
  • Återbetala ett belopp som är mindre än värdet för en viss orderartikel

Se Utfärda en kreditnota i vår användarhandbok för mer information.

NOTE
Ett fel uppstår för PayPal- eller kreditkortsbeställningar om du försöker att delvis återbetala en order för mer än det återstående orderbeloppet (ursprungligt belopp minus summan av befintliga återbetalningar) eller om du utfärdar en återbetalning för ett belopp som är större än det fullständiga orderbeloppet.

The Payment Action i Payment Settings configuration—either Authorize eller Authorize and Capture—bestämmer grundläggande återbetalningsarbetsflöde för order.

Se Inställningsavsnitt för betalningsåtgärd av Utfärda en kreditnota för mer information.

recommendation-more-help
87189544-c8b9-4aef-af07-ed3578763c38