Introduktion till startsidan för Payment Services

Payment Services för Adobe Commerce och Magento Open Source innehåller en hemvy med all nödvändig information för att börja konfigurera och använda tillägget.

  1. Gå till Sales > Payment Services på sidofältet Admin:

    Hemvy {width="700" modal="regular"}

  2. I den här hemvyn kan du komma åt vyn Hem, Lär dig om Payment Services, konfigurera tillägget Inställningar eller hämta Hjälp.

Startsida

Fält
Beskrivning
Orders
Med hjälp av dessa rapporter kan du snabbt visa betalningsstatus för dina beställningar och identifiera eventuella problem.
Payouts
Betalningsrapporterna visar omfattande utbetalningsinformation i korthet, vilket ger er full insyn i betalningsbeloppet, den bearbetade volymen och detaljerad rapportering om transaktionsnivån för finansiell avstämning.

Läs

Fält
Beskrivning
Read documentation
Se de senaste användar- och utvecklardokumenten för Payment Services.
How to onboard
Hitta allt du behöver för att hämta konfigurationen och börja använda funktionen Payment Services.
Understand financial reports
Detaljerad förklaring av kassaflödeshanteringsrapportering i Payment Services.

Hjälp

Fält
Beskrivning
Visit help center
Hjälpcentret för Adobe Commerce har kunskapsbasartiklar om Payment Services.
Get support
Gå till supportportalen för Adobe Commerce om du behöver hjälp med Payment Services.

Inställningar

Klicka på Settings i hemvyn. Mer information finns i Inställningar.

recommendation-more-help
87189544-c8b9-4aef-af07-ed3578763c38