Synonymer

Synonymer expanderar sökfrågan så att den innehåller ord som kunderna kan använda som skiljer sig från dem i katalogen. Man vill inte förlora en affär eftersom någon letar efter en "soffa", medan produkten är en "soffa". Du kan fånga ett stort antal söktermer genom att ange alla möjliga ord som kunderna kan använda för att hitta dina produkter.

IMPORTANT
För Adobe Commerce med Live Search installerade, Live Search Synonymer ersätter Adobe Commerce Sök efter synonymer funktionalitet, även om båda visas i SEO & Search på Marknadsföringsmenyn. Om du Live Searchföljer du instruktionerna i det här avsnittet.

Live Search stöder Omdirigeringar av söktermer.

recommendation-more-help
1d60634e-b73a-404a-be7a-4a2a36676055