Search Merchandising Workspace

På arbetsytan Sök marknadsföring visas det aktuella urvalet av regler och deras status, och du får tillgång till verktyg som du behöver för att skapa och hantera regler. Från arbetsytan kan du:

 • Sök efter regler
 • Visa regelinformation
 • Aktivera/inaktivera regler
 • Ta bort regler
 • Åtkomst till regelredigeraren

Söka efter marknadsföring av Workspace

Ange omfånget

Om din Adobe Commerce-installation innehåller flera butiksvyer anger du Scope till den butiksvy där reglerna gäller.

Visa/dölj kolumner

 1. Klicka på Visa/dölj Kolumnväljaren i det övre högra hörnet.
  De synliga kolumnerna har en blå bockmarkering på alternativmenyn. Regelnamnet är den enda kolumnen som inte kan döljas.

 2. Gör något av följande på menyn:

  • Om du vill visa en dold kolumn klickar du på ett kolumnnamn utan bockmarkering.
  • Om du vill dölja en synlig kolumn klickar du på ett kolumnnamn med en bock.

Filtrera regler efter status

 1. Om din butik har många regler kan du filtrera reglerna efter status för att förkorta listan. Som standard visas alla regler i listan Regler.

 2. Om du bara vill visa regler med en viss statusinställning anger du Status till något av följande:

  • Alla
  • Aktiv
  • Inaktiv
  • Schemalagd

Sök efter sökregler efter namn

Börja skriva regelns namn eller något ord i regelnamnet.
Sökfunktionen hittar matchande regler när du skriver. Strängen med matchande tecken markeras i namnet på varje regel som hittas.

Regler - hitta efter namn

Visa detaljer

På informationspanelen visas regelnamn, status, villkor och händelser, start- och slutdatum, beskrivning och datum för senaste redigering. Regler kan aktiveras, redigeras och tas bort från informationspanelen.

 1. Leta reda på regeln i rutnätet som du vill visa på arbetsytan Sök efter marknadsföring och klicka på Mer (…).

 2. Klicka på Visa information.
  Du kan göra något av följande från panelen Visa information:

  • Redigera regel
  • Ta bort regel
  • Aktivera/inaktivera regel
 3. Om du vill stänga panelen Visa information klickar du på Stäng (X) i det övre högra hörnet.

  Regel - information

Kolumnbeskrivningar

Kolumn
Beskrivning
Namn
Regelns namn.
Senast uppdaterad
Det datum då regeln senast uppdaterades.
Startdatum
Startdatumet för en schemalagd regel.
Slutdatum
Slutdatumet för en schemalagd regel.
Status
Den färgkodade statusen anger regelns aktuella läge. Använd statuskontrollen ovanför rutnätet för att filtrera regler efter status. Värden:
All status - Visar alla regler oavsett status.
Aktiv (blå) - Visar endast aktiva regler.
Schemalagd (Orange) - visar endast schemalagda regler.
Inaktiv (grå) - visar endast inaktiva regler.

Kontroller

Kontroll
Beskrivning
Lägg till regel
Öppnar regelredigeraren.
Status
Filtrerar listan med regler efter status. Alternativ: Alla, Aktiva, Inaktiva, Schemalagda
Kolumnväljare
Anger vilka kolumner som visas i rutnätet. Alternativ: Senast uppdaterad, Startdatum, Slutdatum, Status
Sök
Söker efter en regel efter fullständigt namn eller partiell matchning.
Fler väljare
Visar en meny med fler åtgärder som kan tillämpas på den valda regeln. Alternativ: Redigera, Visa information, Ta bort

Regelinformation

Fält
Beskrivning
Status
Regelns aktuella status.
Villkor
Sökfrågan som beskriver villkoren som är kopplade till regeln.
Startdatum
Det datum då regeln träder i kraft, om den är schemalagd.
Slutdatum
Det datum då regeln förfaller, om den är schemalagd.
Beskrivning
En kort beskrivning av regeln.
Senast uppdaterad
Datum och tid då regeln senast uppdaterades.
Aktiverad
En kontroll som ändrar regelns status. Alternativ: Aktiverad/Inaktiverad
recommendation-more-help
1d60634e-b73a-404a-be7a-4a2a36676055