Hantera regler för sökmarknadsföring

Följ de här instruktionerna för att uppdatera egenskaperna för befintliga regler.

Redigera regel

 1. Search Merchandising söker du efter regeln i rutnätet som du vill redigera och klickar på Mer (…).
 2. Klicka Redigera för att komma åt regelredigeraren.
 3. Uppdatera villkor, operatorer och händelser efter behov.
 4. Uppdatera namn-, start- och slutdatum samt beskrivningsfält efter behov. Alla regelnamn måste vara unika.
 5. Testa regeln.
 6. Publicera ändringarna.
  Regeln läggs till i listan på arbetsytan för regler. Även om aktiva regler börjar gälla omedelbart kan det ta upp till 15 minuter innan cachelagrade frågeresultat i butiken uppdateras.

Visa detaljer

Med det här alternativet kan du snabbt se alla regelparametrar, samtidigt som du är kvar i tabellen Regler.

 1. Search Merchandising söker du efter regeln i rutnätet som du vill redigera och klickar på Mer (…).
 2. Klicka Visa detaljer för att visa regelparametrar.
 3. Välj Redigera eller Ta bort eller klickar på X för att stänga panelen.

Ta bort regel

 1. Regler söker du efter regeln i rutnätet som du vill redigera och klickar på Mer (…).
 2. Klicka Ta bort.
recommendation-more-help
1d60634e-b73a-404a-be7a-4a2a36676055