Översikt över verktyget Kompatibilitet för uppgradering

Upgrade Compatibility Tool (UCT) är ett kostnadsfritt verktyg som analyserar inkompatibiliteten mellan den aktuella versionen och målversionen på bara några minuter. Med det här verktyget går uppgraderingsprocessen snabbare och enklare att genomföra.

I den här videon:

  • Vad uppgraderingskompatibilitetsverktyget är
  • Hur du snabbt kan identifiera fel och korrigeringar som krävs för att uppgradera till en nyare version av Adobe Commerce
  • Så här får du åtkomst till HTML-resultaten för att visualisera moduler efter allvarlighetsgrad och antal inkompatibiliteter

Mer information om verktyget finns i Dokumentation för verktyget Kompatibilitet för uppgradering. Om du vill veta mer om hur du utför och förenklar uppgraderingarna kan du läsa Uppgraderingshandbok.

Vem är den här videon till?

  • Webbplatschefer
  • Utvecklare

Videoinnehåll

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f