Page Builder för utvecklare - mallar och format

I den här videon:

  • Admin och scentemauppgifter
  • Skapa Admin ​
  • Använda format på innehållstyper på scenen (direktförhandsvisning)

Vem är den här videon till?

  • Innehållsskapare
  • Utvecklare

Videoinnehåll

NOTE
Innehållet i Page Builder 1.0.0 för Adobe Commerce 2.3.1. Mer information om uppdateringar i senare versioner finns i Versionsinformation för Page Builder.

Användbara resurser

Dokumentation för Page Builder-utvecklare

Guiden Page Builder

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f