Percona Toolkit pt-query-digest

Lär dig varför du använder pt-query-digest och några verkliga exempel för att fördjupa resonemanget.

Vem är den här videon till?

  • Arkitekter
  • Utvecklare
  • DevOps

Videoinnehåll

  • Läs mer om användningen av pt-query-digest
  • Lär dig mer om fördelarna och bristerna med den här Percona Toolkit-funktionen
  • Förstå resultaten och lär dig vilka möjliga prestandasteg som ska övervägas

Kodreferenser

Be sure to change to match your logs and time frame

$ pt-query-digest mysql-slow.log.7 > mysql-slow.log.7.DIGEST

Användbara resurser

recommendation-more-help
3a5f7e19-f383-4af8-8983-d01154c1402f